Etablering af whistleblowerordninger på statslige arbejdspladser

Justitsministeriet har netop offentliggjort en pressemeddelelse om, at der vil blive indført whistleblowerordninger på hele statens område.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

I Danmark er beskyttelsen af whistleblowere lovreguleret inden for få områder, herunder inden for finansiel virksomhed og revisionsvirksomhed. Med vedtagelsen af whistleblowerdirektivet er der lagt op til en generel regulering af whistleblowere, der rapporterer om overtrædelser af EU-regler inden for en række områder af EU-retten. Justitsministeriet er ved at se på gennemførelsen af dette direktiv, der skal være implementeret senest i efteråret 2021.

Det er fortsat uvist, hvordan den danske whistleblowerregulering vil komme til at se ud, men i en pressemeddelelse har Justitsministeriet netop offentliggjort, at der indføres whistleblowerordninger på hele statens område, så whistleblowere – med justitsministerens ord – ”tør stå frem, og så kritisable forhold kan komme for dagens lys”.

Ordningerne vil blive etableret på samtlige ministerområder og ved alle underliggende myndigheder med 50 eller flere medarbejdere. For myndigheder med færre end 50 medarbejdere vil det være frivilligt at oprette en ordning.

Whistleblowerordningerne skal være etableret senest den 1. november 2020. Justitsministeriet oplyser, at man i samarbejde med alle de andre ministerier er i gang med at lægge sidste hånd på en fælles vejledning for etablereingen af de nye statslige whistleblowerordninger. Norrbom Vinding følger processen og vender tilbage, når der er nyt.

Norrbom Vinding har gennem en årrække faciliteret whistleblowerordninger for arbejdsgivere, og Norrbom Vinding kan allerede nu facilitere ordninger, som lever op til det kommende direktiv. Har man spørgsmål til disse ordninger, kan advokat Søren Skjerbek kontaktes på ssk@norrbomvinding.com eller på telefonnummer 35 25 53 57.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet