Et spil om saudiarabiske kvinder

En amerikansk jurist havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han var blevet opsagt fra sin stilling på grund af sin nationale oprindelse. Det fastslog Ligebehandlingsnævnet i denne sag.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på national oprindelse ved beslutningen om at opsige en medarbejder. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om en amerikansk jurist havde påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at der var blevet lagt vægt på hans amerikanske oprindelse ved beslutningen om at opsige ham.

Sagen handlede om en amerikansk jurist, der blev afskediget og kort tid herefter bortvist fra sin stilling hos en virksomhed, som udviklede spilkoncepter. Afskedigelsen blev ikke begrundet, men juristen mente selv, at afskedigelsen var begrundet i hans amerikanske oprindelse.

Juristen klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet og fremlagde under sagen en transskriberet telefonsamtale mellem ham og hans saudiarabiske chef, som fandt sted kort tid efter afskedigelsen. Af samtalen fremgik det, at juristen havde medvirket i den kreative proces omkring udviklingen af et spilkoncept, som var målrettet saudiarabiske kvinder. Chefen ville ikke kreditere juristen for hans arbejde ved angivelse af juristens navn på produktet, idet chefen mente, at det potentielt kunne skade salget af spillet, hvis det fremgik, at en amerikansk mand havde været med til at udvikle dette. Under samtalen skete der endvidere drøftelser af juristens fratrædelsesvilkår.

Juristen fremlagde endvidere en række udtalelser, som chefen var fremkommet med på et socialt medie, hvor han udtalte sig kritisk om USA og amerikanere. Juristen mente, at han med dette havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at afskedigelsen og den efterfølgende bortvisning af ham var begrundet i hans nationale oprindelse.

Virksomheden gjorde derimod gældende, at afskedigelsen var begrundet i, at juristens stilling blev nedlagt, og at den senere bortvisning skyldtes juristens opførsel efter opsigelsen. 

Ikke påvist faktiske omstændigheder
Ligebehandlingsnævnet fastslog, at den transskriberede samtale mellem juristen og chefen ikke skabte en formodning for, at der var sket forskelsbehandling, idet samtalen ikke omhandlede årsagen til afskedigelsen. 

Heller ikke chefens offentlige udtalelser på et socialt medie tydede ifølge Ligebehandlingsnævnet på, at afskedigelsen af juristen var begrundet i hans amerikanske oprindelse. 

Juristen fik derfor ikke medhold i sin klage.

Norrbom Vinding bemærker:

  • at spørgsmålet om, hvorvidt der er påvist faktiske omstændigheder, er afgørende for, om en medarbejder kan løfte sin del af bevisbyrden for, at der er sket forskelsbehandling. Hvis medarbejderen kan påvise faktiske omstændigheder, som skaber en formodning for, at der er sket forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, vender bevisbyrden, og det vil herefter være arbejdsgiveren, som skal godtgøre, at der ikke er sket forskelsbehandling i strid med loven.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet