Et kostbart CVR-nummer

En medarbejders oprettelse af et CVR-nummer var tilstrækkeligt til at statuere opstart af selvstændig virksomhed i ferielovens forstand.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Når en medarbejder i løbet af sin opsigelsesperiode påbegynder selvstændig virksomhed, mister personen retten til at optjene feriegodtgørelse fra sin gamle arbejdsgiver. Men er en oprettelse af CVR-nummer tilstrækkeligt til at statuere opstart af selvstændig virksomhed?

Det var temaet i denne sag fra Retten på Frederiksberg.

Sagen handlede om en medarbejder, som i oktober 2015 blev opsagt med 5 måneders varsel. På tidspunktet for opsigelsen var medarbejderen sygemeldt med en dårlig hofte. Den 1. november 2015 oprettede medarbejderen et CVR-nummer, som blev knyttet til hendes private adresse og e-mail.

Den dårlige hofte gav imidlertid medarbejderen en række udfordringer, og hendes første kontrakt med en kunde trådte først i kraft den 18. januar 2016.

Ved udløbet af opsigelsesperioden udbetalte virksomheden feriegodtgørelse under den forudsætning, at medarbejderen havde påbegyndt selvstændig virksomhed fra 1. november 2015. Det var medarbejderen ikke tilfreds med, og sammen med sit fagforbund rettede hun krav om feriegodtgørelse i perioden fra 1. november 2015 til 18. januar 2016.

CVR-nummeret var nok
For retten gjorde medarbejderen gældende, at registreringen af CVR-nummeret var en enkeltstående handling, som ikke blev ledsaget af andre former for aktiviteter, der indebar opstart af selvstændig virksomhed. Derudover var hun grundet sin dårlige hofte ikke i stand til at opnå nogen indtjening i november og december 2015.

Af disse grunde var det hendes opfattelse, at hendes konsulentvirksomhed først var opstartet med virkning fra den 18. januar 2016.

Virksomheden derimod mente, at allerede oprettelsen af et CVR-nummer var tilstrækkeligt til at statuere, at medarbejderen havde opstartet selvstændig virksomhed den 1. november 2015. Desuden skulle medarbejderens indkomstforhold ikke tillægges nogen betydning ved vurderingen.

På baggrund af oprettelsen af CVR-nummeret fandt retten, at det havde formodningen for sig, at medarbejderen havde påbegyndt selvstændig virksomhed inden den 18. januar 2016. Retten tillagde det ingen betydning, at medarbejderen ikke havde haft nogen indtjening i sin konsulentvirksomhed i november og december 2015.

Medarbejderen blev derfor betragtet som at have påbegyndt selvstændig erhvervsvirksomhed fra den 1. november 2015, og virksomheden blev frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommens resultat må anses for korrekt, idet en medarbejder ved oprettelse af et CVR-nummer skaber en formodning for, at selvstændig virksomhed samtidig påbegyndes, og
  • at medarbejderens fremlæggelse af sygejournaler ikke var tungtvejende nok til at modbevise, at der var påbegyndt selvstændig virksomhed.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet