Et dyrt tryk på nødstopknappen

Det var i orden at bortvise en slagterimedarbejder, der havde nedlagt arbejdet på grund af utilfredshed med arbejdsforholdene.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Hvis en medarbejder nedlægger arbejdet eller nægter at udføre sine arbejdsopgaver, kan der være tale om grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan føre til bortvisning. Men gør det en forskel, hvis arbejdet standses pga. utilfredshed med arbejdsforholdene? Det var spørgsmålet i denne sag for faglig voldgift.

Sagen handlede om en slagterimedarbejder, der nedlagde arbejdet på grund af utilfredshed med en nednormering. I opskæringsafdelingen, hvor slagterimedarbejderen arbejdede, var der generel utilfredshed i medarbejdergruppen, og under en ophedet debat mellem medarbejderne blev der opfordret til, at medarbejderne forlod arbejdspladsen i protest, hvis der kom endnu en klage over kvaliteten af deres arbejde. Da næste klage kom, trykkede slagterimedarbejderen på nødstopknappen, forlod sin arbejdsplads og gik ud i hvilerummet.

Slagterimedarbejderen var den eneste medarbejder, der forlod arbejdspladsen. I stedet for kollegerne kom driftslederen og tillidsrepræsentanten. Driftslederen gjorde slagterimedarbejderen opmærksom på, at arbejdsnedlæggelsen ville medføre bortvisning, hvis slagterimedarbejderen ikke genoptog arbejdet. Det gjorde slagterimedarbejderen ikke, så han blev bortvist og forlod slagteriet.

Tillidsrepræsentanten protesterede mod bortvisningen, da han mente, at slagterimedarbejderen havde ladet sig rive med af en stemning, og sagen endte i faglig voldgift.

Opmanden gav arbejdsgiveren medhold i, at bortvisningen var berettiget. Det var godtgjort, at der generelt var utilfredshed med arbejdsforholdene i opskæringsafdelingen, men slagterimedarbejderen havde været den eneste medarbejder, der havde standset arbejdet. Der var ikke særlige omstændigheder, der gjorde, at slagterimedarbejderen havde haft grund til at nedlægge arbejdet, og opmanden lagde til grund, at han var blevet oplyst om konsekvenserne ved ikke at genoptage arbejdet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at hvis en medarbejder nægter at udføre sine arbejdsopgaver, vil bortvisning ofte være berettiget, og
  • at dette også vil være udgangspunktet, hvis arbejdsvægringen er begrundet i utilfredshed med arbejdsforholdene

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet