Endelig vejledning om samtykke fra Artikel 29-gruppen

Artikel 29-gruppen offentliggjorde i december 2017 en vejledning om samtykke som behandlingsgrundlag ved behandling af personoplysninger. Denne vejledning foreligger nu i endelig form.

NVI_Portrætter_done_066_web.jpg

Artikel 29-gruppen, der består af medlemmer fra de enkelte nationale europæiske ‎datatilsyn, sendte i december 2017 et udkast til vejledning om samtykke i høring. Formålet med vejledningen er at bidrage til at give svar på, hvornår samtykke udgør et gyldigt behandlingsgrundlag i forhold til databeskyttelsesforordningen.

Det var indtil den 23. januar 2018 muligt at komme med bemærkninger til vejledningen. Vejledningen findes nu i endelig form, og kan læses her

I relation til samtykke som behandlingsgrundlag i ansættelsesforhold er der ikke ændret noget i forhold til det udkast, som Artikel 29-gruppen sendte i høring. Artikel 29-gruppen er fortsat af den opfattelse, at anvendelsen af samtykke som behandlingshjemmel i ansættelsesforhold kan være problematisk. For Danmarks vedkommende lægges der i forslaget til databeskyttelsesloven fortsat op til, at samtykke som hjemmel til behandling af personaleoplysninger skal gælde i samme omfang som hidtil. Dette har vi skrevet nærmere om i vores nyhed, fra da vejledningen blev sendt i høring, som kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet