En tand for usikkert

En klinikassistent ansat hos en tandlæge var ikke gyldigt valgt som ‎arbejdsmiljørepræsentant. Klinikassistenten var derfor ikke særligt beskyttet mod ‎opsigelse.

Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod opsigelse på samme måde som ‎tillidsrepræsentanter. Derfor skal opsigelse af en arbejdsmiljørepræsentant normalt ‎være begrundet i ”tvingende årsager”. Beskyttelsen indtræder dog ikke uden videre. ‎Det viser denne sag fra en faglig voldgift.‎

Sagen handlede om en klinikassistent, der blev opsagt på grund af omstruktureringer ‎begrundet i klinikkens økonomiske vanskeligheder. Klinikassistenten protesterede ‎mod opsigelsen, fordi hun mente at være særligt beskyttet mod opsigelse som ‎følge af at være valgt som arbejdsmiljørepræsentant. ‎

Førte selv valget
Klinikassistenten mente, at hun var valgt som arbejdsmiljørepræsentant på et møde, ‎hun selv styrede. På mødet foreslog hun, at hun overtog posten som ‎arbejdsmiljørepræsentant, og blev - ifølge hende selv - enstemmigt valgt uden ‎skriftlig afstemning. Hun foretog herefter anmeldelsen af sig selv som ‎arbejdsmiljørepræsentant til HK. ‎

Virksomheden protesterede ikke mod valget over for HK, men modtog senere et ‎brev fra HK om, at en anden medarbejder var valgt som arbejdsmiljørepræsentant. ‎Opmanden fandt, at der var så stor usikkerhed om, hvad der var sket på det møde, ‎hvor klinikassistenten angiveligt skulle være valgt som arbejdsmiljørepræsentant. ‎Derfor var klinikassistenten ikke gyldigt valgt som arbejdsmiljørepræsentant. På ‎denne baggrund fandt opmanden – uden yderligere begrundelse – at opsigelsen var ‎saglig som følge af virksomhedens omstruktureringer.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at det er medarbejderne eller den faglige organisation, der skal ‎løfte bevisbyrden for, at valget af tillidsvalgte medarbejdere er sket i ‎overensstemmelse med reglerne, for at medarbejderne er særligt beskyttet ved ‎afskedigelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet