En dyr kamp om kunderne

En fratrådt revisor sendte et brev til en række af sin tidligere arbejdsgivers kunder. Det kom til at koste ham 30.000 kr.

NV Highres-6.jpg

Hvis en medarbejder i markedsføringsmateriale misrekommanderer sin tidligere arbejdsgiver, vil det være i strid med markedsføringslovens bestemmelse om god markedsføringsskik. Hvis arbejdsgiveren samtidig oplever et tab som følge af markedsføringen, kan medarbejderen efter omstændighederne blive erstatningsansvarlig. Det er denne sag fra Vestre Landsret et eksempel på. 

Sagen handlede om en revisor på et mindre revisionskontor, som grundet faglige uoverensstemmelser valgte at sige sit job op. Straks efter udløbet af sin opsigelsesperiode sendte revisoren et brev til en række af de kunder, som han havde betjent under sin ansættelse på revisionskontoret. 

I brevet orienterede revisoren om sin fratræden, oplyste, at kunderne efter hans opfattelse havde betalt ”alt for meget for at få lavet et regnskab”, og tilbød endelig at løse kundernes revisionsopgaver til en timepris lavere end revisionskontorets. 

Brevet tvang revisionskontoret til at tilbyde en lavere timepris til et par af de kunder, som havde modtaget brevet. En enkelt kunde valgte også at opsige sit samarbejde med kontoret. 

Revisionskontoret rettede derfor et erstatningskrav mod revisoren. 

Revisoren måtte til lommerne
Revisionsfirmaet mente, at revisorens brev til kunderne var i strid med markedsføringslovens bestemmelse om god markedsføringsskik. Derudover oplyste revisionsfirmaet, at de betragtede revisorens brev som årsag til et omsætningstab på 50.000 kr. 

Revisoren mente derimod ikke, at revisionsfirmaet havde dokumenteret et tab. Yderligere var det revisorens opfattelse, at han var i sin gode ret til at konkurrere med revisionsfirmaet, idet han ikke var omfattet af en konkurrence- eller kundeklausul.

Efter at være blevet frikendt i byretten blev revisoren dømt i landsretten. Landsretten lagde vægt på, at brevet måtte anses som afsendt med det formål at kapre revisionsfirmaets kunder. Idet brevet indeholdt viden opnået under revisorens ansættelse i revisionsfirmaet og en misrekommandation af revisionsfirmaet, var det i strid med markedsføringslovens bestemmelse om god markedsføringsskik. 

På den baggrund blev revisoren dømt til at betale en erstatning på 30.000 kr. Beløbet blev fastsat skønsmæssigt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er et eksempel på, at selvom en medarbejder ikke er omfattet af en kunde- og/eller konkurrenceklausul, skal medarbejderen fortsat respektere markedsføringsloven/lov om forretningshemmeligheder, og 
  • at disse regler bl.a. indebærer, at medarbejderen ikke må misrekommandere arbejdsgiveren eller udnytte viden om fx arbejdsgiverens timepriser i sit markedsføringsmateriale.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet