Direktørens matchmaking-service

Østre Landsret fandt, at det var berettiget at bortvise en administrerende direktør, der i sin fritstillingsperiode havde skabt og taget aktiv del i kontakten mellem en anden medarbejder og en konkurrerende virksomhed.

NVI_Portrætter_done_005.JPG

I en fritstillingsperiode vil der stadig være et bestående ansættelsesforhold. Det betyder blandt andet, at loyalitetspligten og tavshedspligten fortsat er gældende. Derfor kan det udgøre en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis en medarbejder i en fritstillingsperiode er involveret i konkurrerende virksomhed. 

Denne sag omhandlede en administrerende direktør, der var blevet opsagt i forbindelse med en fusion. Direktøren indgik en fratrædelsesaftale med virksomheden, hvoraf blandt andet fremgik, at direktøren ville blive fritstillet, og at han i fritstillingsperioden ville være undergivet de samme loyalitets- og tavshedsforpligtelser som under den hidtidige ansættelse. 

I opsigelsesperioden fik direktøren to advarsler for overtrædelse af loyalitetspligten, og der blev taget forbehold for at anse yderligere overtrædelser for en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. 

Virksomheden blev efterfølgende opmærksom på, at direktøren havde skabt kontakt mellem en af virksomhedens medarbejdere og en konkurrerende virksomhed, og at han havde medvirket til udarbejdelse af en forretningsplan, som indeholdt fortrolige oplysninger om virksomheden. Direktøren blev herefter bortvist. Han mente dog ikke, at bortvisningen var berettiget, og lagde sag an mod virksomheden.

Væsentlig misligholdelse
Direktøren påstod, at hans handlinger udelukkende bestod af karrierevejledning og bistand til jobsøgning, hvilket ifølge direktøren ikke kunne betragtes som konkurrencehandlinger, der kunne begrunde en bortvisning. Derfor mente direktøren, at han havde krav på løn i den resterende del af opsigelsesperioden samt sin fratrædelsesgodtgørelse.

Landsretten fandt det bevist, at direktøren havde haft en så aktiv rolle i at skabe kontakt mellem medarbejderen og den konkurrerende virksomhed, og at han via forretningsplanen havde haft til hensigt at videregive fortrolige oplysninger om virksomheden til den konkurrerende virksomhed. Direktøren havde derfor væsentligt misligholdt sit ansættelsesforhold og fratrædelsesaftalen. Landsretten lagde desuden vægt på, at direktøren var blevet advaret to gange for sin adfærd. Bortvisningen var derfor berettiget, og landsretten stadfæstede byrettens dom.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen illustrerer, at en medarbejder skal huske at agere loyalt over for sin arbejdsgiver under en fritstillingsperiode, og 
  • at det ikke kun er direkte kontakt mellem en medarbejder og en konkurrerende virksomhed, der kan udgøre brud på loyalitetspligten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet