Direktivforslag om forældreorlov vedtaget

Europa-Parlamentet har nu vedtaget det direktivforslag, som EU-Kommissionen og Rådet blev enige om i begyndelsen af 2019. Det vedtagne direktiv skal skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det første forslag til direktivet blev fremlagt af EU-Kommissionen tilbage i april 2017, og i februar 2019 blev EU-Kommissionen enige med Rådet om, hvordan direktivforslaget præcist skulle se ud. Vores nyhed herom – som også indeholder en beskrivelse af direktivets hovedpunkter og forventede betydning for dansk ret – kan læses her

Direktivet er nu – efter en række mindre sproglige tilpasninger – blevet vedtaget af Europa-Parlamentet. Det vedtagne direktiv vil erstatte det forhenværende direktiv om forældreorlov, som derfor er blevet ophævet.

Formålet med det vedtagne direktiv er at skabe lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet ved at gøre det nemmere for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner at forene arbejdsliv og privatliv. Initiativerne omfatter blandt andet øremærket forældreorlov til hver af forældrene, ret til 5 dages omsorgsorlov samt mulighed for fleksible arbejdsordninger.

EU’s medlemslande har indtil den 2. august 2022 til at implementere direktivet – med undtagelse af bestemmelsen om betaling under forældreorlov, som skal være implementeret inden den 2. august 2024. Norrbom Vinding vil følge lovgivningsprocessen og vender tilbage, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet