Det var så yndigt at følges ad

Ophøret af en samarbejdsaftale mellem to menighedsråd var ikke saglig grund til at opsige en organist, som arbejdede for begge menighedsråd.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Når to offentlige myndigheder indgår et samarbejde om at dele en medarbejder, deler myndighederne også arbejdsgiverrollen. Men hvad sker der, hvis samarbejdet mellem myndighederne ophører? Ophører ansættelsesforholdet så også? Det var temaet i denne faglige voldgiftskendelse.

Sagen handlede om en organist, der siden 1984 havde været ansat på deltid af to menighedsråd og derfor også spillede i to forskellige kirker. Det ene menighedsråd var imidlertid ikke tilfreds med kvaliteten af orgelspillet, som man mente var fyldt med ”slåfejl” og manglede ”fast takt”. Menighedsrådet forsøgte at tage en snak med organisten om problemerne, men dette resulterede i, at organisten meldte sig syg.

Det utilfredse menighedsråd fandt så på at meddele det andet menighedsråd, at man ville opsige aftalen om at have fælles organist. Og da man havde gjort det, opsagde man organisten fra arbejdet i det utilfredse menighedsråds kirke.

Det utilfredse menighedsråd mente, at opsigelsen var en naturlig og saglig konsekvens af, at der ikke længere var en samarbejdsaftale mellem de to menighedsråd. Menighedsrådet mente nemlig, at ophøret af samarbejdsaftalen måtte opfattes som en stillingsnedlæggelse.

Musikken stopper jo ikke
Organisten og hans faglige organisation – Dansk Kirkemusiker Forening – mente, at den fremgangsmåde var lidt for smart, og indbragte sagen for en faglig voldgift. Her fik organisten medhold i, at afskedigelsen var usaglig.

Opmanden mente ikke, at ophøret af samarbejdsaftalen mellem de to menighedsråd kunne betragtes som en stillingsnedlæggelse. Derimod måtte ophøret af aftalen føre til, at hvert menighedsråd måtte betragtes som arbejdsgiver med hensyn til det arbejde, som fremover skulle udføres for det pågældende menighedsråd.

Da der fortsat skulle spilles på orgelet i det utilfredse menighedsråds kirke – og da det heller ikke var godtgjort, at organistens orgelspil var så ringe, at dette kunne begrunde en opsigelse – var opsigelsen usaglig. Det utilfredse menighedsråd blev derfor pålagt at betale en godtgørelse på 30.000 kr. til organisten. Hans månedsløn fra begge kirker udgjorde før opsigelsen fra det utilfredse menighedsråds side knap 8.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen er et eksempel på, at et ophør af en samarbejdsaftale mellem to offentlige arbejdsgivere om medarbejdere ikke kan sidestilles med en stillingsnedlæggelse, når begge arbejdsgivere fortsat har brug for de funktioner, som de tidligere har samarbejdet om.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet