Det polske pensionsønske

En lagerarbejder havde ikke krav på efterbetaling af pensionsbidrag fra sin tidligere ‎arbejdsgiver, selvom der i ansættelseskontrakten var en henvisning til overenskomsten ‎mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg.

Vilkårene for et ansættelsesforhold følger som udgangspunkt af medarbejderens ‎ansættelseskontrakt eller af en overenskomst, hvis ansættelsesforholdet er ‎overenskomstdækket. Hvis en virksomhed ikke er medlem af en ‎arbejdsgiverorganisation, kan virksomheden vælge, at visse vilkår skal følge en ‎overenskomst ved at henvise hertil i ansættelseskontrakten. En henvisning medfører ‎dog ikke nødvendigvis, at et ansættelsesforhold generelt er omfattet. Det viser denne ‎dom fra Østre Landsret.‎

Sagen handlede om en polsk lagerarbejder ansat i en dansk virksomhed, der ikke var ‎omfattet af en overenskomst. I kontrakten havde virksomheden dog valgt at følge ‎overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg. Derudover ‎havde virksomheden i slutningen af ansættelseskontrakterne skrevet, at ‎ansættelsesforholdet generelt var reguleret af overenskomsten og ”rules of the ‎workplace”.  ‎

Efter 4 års ansættelse blev lagerarbejderen fyret. Lagerarbejderen rettede et krav mod ‎virksomheden om efterbetaling af pensionsbidrag for hele ansættelsesperioden og ‎gjorde gældende, at den generelle henvisning til overenskomsten i slutningen af ‎ansættelseskontrakten medførte, at ansættelsesforholdet måtte anses som omfattet af ‎overenskomsten. Arbejdsgiveren havde derfor pligt til at indbetale pensionsbidrag efter ‎overenskomsten. ‎

Virksomheden gjorde gældende, at eftersom ansættelsesforholdet ikke var ‎overenskomstdækket, og pension ikke var nævnt i ansættelseskontrakten, havde ‎lagerarbejderen ikke krav på pension. De enkelte steder, hvor et ansættelsesvilkår fulgte ‎overenskomsten, var dette udtrykkeligt anført, ligesom den generelle henvisning til ‎overenskomsten i slutningen af kontrakten ikke kunne læses isoleret, men måtte ses i ‎sammenhæng med det afsnit, som henvisningen indgik i. ‎

Virksomheden blev både i byretten og landsretten frifundet. På baggrund af ‎ansættelseskontraktens ordlyd og den sammenhæng, som henvisningen til ‎overenskomsten indgik i, fandt landsretten, at henvisningen ikke kunne tages til udtryk ‎for, at ansættelsesforholdet generelt var omfattet af overenskomsten. Landsretten lagde ‎også vægt på, at virksomheden som kompensation for det manglende pensionsbidrag ‎betalte en løn over mindstelønnen, og at det var den almindelige forståelse blandt ‎medarbejderne, at de ikke havde krav på pension.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er et eksempel på, at en henvisning til en overenskomst i en ‎ansættelseskontrakt ikke nødvendigvis medfører, at ansættelsesforholdet er omfattet af ‎overenskomsten, men ‎
  • at arbejdsgiver alligevel bør være forsigtig med at henvise til overenskomster, så tvister ‎herom undgås.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet