Det Europæiske Databeskyttelsesråd godkender Artikel 29-gruppens vejledninger

Artikel 29-gruppen er nu afløst af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der som en af sine første handlinger har godkendt Artikel 29-gruppens vejledninger om forståelsen af databeskyttelsesforordningen.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Da databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 trådte i kraft, betød det samtidig et farvel til Artikel 29-gruppen og et goddag til Det Europæiske Databeskyttelsesråd (på engelsk: European Data Protection Board – ”EDPB”). EDPB består – ligesom Artikel 29-gruppen gjorde – af repræsentanter fra de nationale databeskyttelsesmyndigheder, herunder fra Datatilsynet i Danmark. 

EDPB har til opgave at sikre, at databeskyttelseslovgivningen anvendes på samme måde i hele EU, samt at databeskyttelsesmyndighederne rundt omkring i EU har et effektivt samarbejde. EDPB vil blandt andet sikre dette ved at udstede generelle vejledninger om databeskyttelsesforordningen, således at der sker en ensartet fortolkning af forordningens bestemmelser. Herudover har EDPB kompetence til at træffe bindende afgørelser over for de nationale tilsynsmyndigheder.

På samme dag som ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen (den 25. maj 2018) startede EDPB sit virke med at afholde et møde, hvor det blev besluttet at godkende de vejledninger, som Artikel 29-gruppen har udstedt om forståelsen af databeskyttelsesforordningen. Disse vejledninger er dermed fortsat gældende. 

EDPB’s udmelding af 25. maj 2018 kan – sammen med en liste over de godkendte vejledninger –  tilgås her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet