Den vanskelige vagtplan

En arbejdsgiver må ikke med begrundelse i en medarbejders graviditet undlade at tildele en medarbejder arbejdstimer.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Efter ligebehandlingsloven må arbejdsgivere ikke forskelsbehandle medarbejdere på grund af deres køn. Dette indebærer også, at en arbejdsgiver ikke må undlade at tildele en medarbejder arbejdstimer under henvisning til medarbejderens graviditet. Det viser denne sag fra Ligebehandlingsnævnet.

Sagen handlede om en medarbejder, der var ansat i en dagligvarebutik. Medarbejderens arbejdstid var ca. 15 timer om ugen, og de præcise vagter fremgik af en arbejdstidsplan, som blev udarbejdet af butikschefen. I forbindelse med at butikschefen skulle skifte butik, tilbød han medarbejderen, at hun kunne følge med. Butikschefen sagde samtidig, at han forventede, at medarbejderen ville få langt flere timer i den nye butik.
 
Medarbejderen takkede ja, og det blev aftalt, at flytningen ville få virkning fra den 1. februar 2017. Kort tid efter meddelte medarbejderen, at hun var gravid.

I tiden frem til flytningen drøftede butikschefen og medarbejderen flere gange, hvordan de skulle tilrettelægge hendes arbejdstid i den nye butik. Medarbejderen ønskede på grund af sin graviditet ikke åbne- og lukkevagter. Butikschefen sagde, at han havde svært ved at imødekomme disse ønsker.

Da datoen for flytningen oprandt, var medarbejderen derfor slet ikke blevet tildelt nogen arbejdstidsplan, og hun indgav derfor en klage til Ligebehandlingsnævnet.

Flere timer, tak
Kort tid efter indgivelsen af klagen havde medarbejderen og butikschefen en sms-korrespondance, hvor butikschefen bekræftede, at hendes graviditet var årsag til den manglende arbejdstidsplan.

Medarbejderen gjorde derfor for Ligebehandlingsnævnet gældende, at der var sket ulovlig forskelsbehandling på grund af køn.

Dagligvarebutikken gjorde for det første gældende, at medarbejderen ikke var garanteret nogen timer i henhold til sin ansættelsesaftale. For det andet henviste dagligvarebutikken til, at man gerne ville tildele medarbejderen en arbejdstidsplan, men medarbejderen havde efter dagligvarebutikkens opfattelse ikke ønsket at indgå i en dialog om, hvordan denne kunne tilrettelægges under hensyntagen til begge parters behov.

Ligebehandlingsnævnet gav medarbejderen ret. Idet medarbejderen i strid med sin ansættelsesaftale ikke var blevet tildelt en arbejdstidsplan, og idet butikschefen i en sms-korrespondance med medarbejderen havde bekræftet, at hendes graviditet var årsagen til dette, var ligebehandlingsprincippet blevet krænket.

Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at arbejdsgiver stod bevismæssigt vanskeligt i denne sag på grund af sms-korrespondancen, hvor der blev henvist til graviditeten som begrundelse for den manglende tildeling af arbejdstimer, men
  • at en arbejdsgiver imidlertid fortsat er berettiget til at tilrettelægge arbejdstiden, herunder en vagtplan, efter virksomhedens behov, så længe ingen medarbejdere behandles ringere på grund af deres køn (herunder som følge af graviditet).

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet