Den usikre truckfører

Det var usagligt at afskedige en truckfører, som kunne have været omplaceret til noget andet arbejde på samme lager. Det kom opmanden frem til i denne sag.

NVI_Portrætter_done_005.JPG

Det følger af funktionærloven, at en opsigelse er saglig, hvis den er rimeligt begrundet i funktionærens forhold. Ofte vil en opsigelse på grund af forhold, som arbejdsgiveren tidligere har givet advarsel for, opfylde dette saglighedskrav. I denne konkrete sag fandt opmanden imidlertid ikke, at der var grundlag for en saglig opsigelse, selvom arbejdsgiver havde givet en advarsel. 

Sagen handlede om en medarbejder, der var ansat som lagerekspedient, og arbejdede som truckfører. Han havde været ansat på lageret i næsten 13 år. Truckføreren havde tidligere modtaget en advarsel for ikke at overholde sikkerhedsreglerne i forbindelse med sin truckkørsel, fordi han ikke havde orienteret sig ordentligt, og derved havde påkørt et andet arbejdsredskab. Arbejdsgiveren tog i advarslen forbehold for opsigelse, hvis dette gentog sig. 

Da truckføreren et halvt år efter igen var involveret i en lignende episode, hvor han ikke havde orienteret sig tilstrækkeligt, blev han opsagt med henvisning til advarslen. Truckføreren lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren.

Opsigelse ikke sagligt begrundet
Opmanden fandt, at truckføreren i begge episoder ikke havde udvist den agtpågivenhed, der måtte kræves af en truckfører på et lager med stor aktivitet. Selvom ingen af forholdene i opmandens optik udgjorde grove tilsidesættelser af sikkerhedsreglerne, fandt opmanden, at hensynet til sikkerheden berettigede arbejdsgiver til at fratage medarbejderen jobbet som truckfører. Dette var dog ikke ensbetydende med, at arbejdsgiver havde været berettiget til at opsige truckføreren. 

Opmanden fandt, at arbejdsgiveren kunne have løst sikkerhedsproblemet ved at omplacere truckføreren til andet arbejde på lageret, og opmanden henviste til, at truckføreren tidligere havde haft andre arbejdsopgaver på lageret. Endelig blev det lagt til grund, at arbejdsgiveren havde brug for denne arbejdskraft, og at truckføreren i opsigelsesperioden havde indtaget en anden rolle på lageret. Af den årsag var opsigelsen ikke saglig. 

Ved udmålingen af godtgørelsen lagde opmanden vægt på truckførerens anciennitet, samt at arbejdsgiveren i opsigelsesperioden havde tilbudt at annullere opsigelsen. Truckføreren fik tilkendt en godtgørelse på 2 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen lader til at være meget konkret begrundet og påvirket af, at arbejdsgiver selv havde tilbudt at annullere opsigelsen. Arbejdsgiveren havde dermed signaleret, at der var tillid til truckføreren, og desuden behov for hans arbejdskraft.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet