Den russiske jobansøger

Kvinde fik afslag på ansøgning til en stilling som telefonsælger, fordi hun talte dansk ‎med russisk accent. Men udgjorde afslaget ulovlig forskelsbehandling? Det var ‎spørgsmålet, som Ligebehandlingsnævnet skulle tage stilling til.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle ansøgere til ledige stillinger på grund af ‎ansøgerens nationale oprindelse. En arbejdsgiver må dog godt afvise en ansøger, som ‎ikke taler tilstrækkelig godt dansk, hvis danskkundskaber på et vist niveau er ‎nødvendige for at kunne bestride stillingen.‎

Sagen handlede om en kvinde af russisk oprindelse, som søgte en stilling som ‎telefonsælger. Af stillingsoplaget fremgik det, at arbejdsgiveren søgte en telefonsælger, ‎som både talte og skrev flydende dansk. ‎

Som svar på ansøgningen modtog kvinden en e-mail fra virksomhedens direktør, hvor ‎direktøren ønskede oplyst, om kvinden talte med russisk accent. Kvinden svarede, at ‎hun talte flydende dansk, men med en smule accent. Kvinden fik under henvisning hertil ‎afslag på ansøgningen. Hun klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet, idet hun ‎mente, at hun havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund sin nationale ‎oprindelse.‎

Ligebehandlingsnævnets afgørelse ‎
Under sagen for Ligebehandlingsnævnet valgte den indklagede virksomhed ikke at svare ‎på nævnets henvendelser. ‎

Idet virksomheden havde henvist til medarbejderens sprogkundskaber ved afslaget, var ‎der påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at der var sket ‎indirekte forskelsbehandling på grund af national oprindelse.‎

Nævnet vurderede, at den indklagede virksomhed uden problemer kunne have undersøgt ‎kvindens sprogkundskaber ved fx at ringe til hende. Da virksomheden ikke havde ‎undersøgt kvindens sprogkundskaber, og da virksomheden ikke havde besvaret ‎nævnets henvendelser, fastslog nævnet, at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden ‎for, at kvindens sprogkundskaber var til hinder for hendes varetagelse af stillingen som ‎telefonsælger. ‎

Kvinden blev derfor tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at sprogkrav kan medføre, at der sker indirekte ‎forskelsbehandling af ansøgere med anden national oprindelse end dansk, men at et ‎sådant krav ikke udgør ulovlig forskelsbehandling, hvis kravet er nødvendigt, for at ‎medarbejderen kan bestride den pågældende stilling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet