Den mindre erfarne Store Manager

Erfaringen blev afgørende, da Ligebehandlingsnævnet i denne sag fandt, at det var i orden, at en kvindelig medarbejder modtog lavere løn end sin mandlige kollega.

Norrbomvinding 59132

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle medarbejdere lønmæssigt pga. køn. Arbejdsgivere skal derfor give mandlige og kvindelige medarbejdere lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om en kvindelig medarbejder var blevet udsat for lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn.

Sagen handlede om en kvindelig salgsassistent, der blev ansat i en virksomhed, som havde flere tøjbutikker. Salgsassistenten havde 4 måneders erfaring med sig, da hun tiltrådte stillingen, og efter at have været ansat i 2 år blev hun forfremmet til Store Manager med ansvar for én af butikkerne.

Året efter ansatte arbejdsgiveren en mandlig Store Manager. Da han modtog en højere løn og i øvrigt blev forfremmet til Area Manager, valgte den kvindelige Store Manager at opsige sin stilling, og hun indbragte efterfølgende sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at hun var blevet lønmæssigt forskelsbehandlet.

Samme stilling?
For Ligebehandlingsnævnet gjorde den kvindelige Store Manager gældende, at de to Store Managers delte ansvaret for arbejdsgiverens tre butikker, herunder skulle de deles om opgaver som fx arbejdstidsplanlægning – dog mente den kvindelige Store Manager, at det i praksis var hende, som havde ansvaret for alle driftsmæssige opgaver. Derudover gjorde den kvindelige Store Manager gældende, at begge medarbejdere arbejdede i samme stilling, men at hun selv påtog sig ”langt mere af det fælles ansvar”.

Arbejdsgiveren var enig i, at de to Store Managers til en start havde delt det driftsmæssige ansvar, men at den mandlige Store Manager derudover brugte en stor del af sin arbejdstid på at udvikle dybdegående kundeservice og personaleuddannelse. Arbejdsgiveren gjorde derfor gældende, at forskellen i løn ikke havde noget med køn at gøre, men udelukkende baserede sig på erfaring, baggrund og færdigheder.

Erfaring blev afgørende
Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at den kvindelige Store Manager ved sin ansættelse alene havde 4 måneders erfaring fra en anden tøjbutik, og at hun derudover ikke havde nogen ledelsesmæssig erfaring. Derimod havde den mandlige Store Manager 20 års butikserfaring med en række globale mærker i blandt andet Danmark.

Allerede på den baggrund var det Ligebehandlingsnævnet vurdering, at den kvindelige Store Manager ikke have påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af køn.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at en påvist lønforskel mellem en kvindelig og en mandlig medarbejder ikke i sig selv skaber en formodning for, at der er sket forskelsbehandling på grund af køn,
  • at Ligebehandlingsnævnet ved vurdering af, om der er tale om en kønsbestemt lønmæssig forskel – i overensstemmelse med praksis – tillægger medarbejdernes erfaring vægt, og
  • at Ligebehandlingsnævnet under henvisning hertil ikke fandt det nødvendigt at forholde sig nærmere til, om der var tale om samme arbejde eller arbejde, der kan tillægges samme værdi.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet