Den magelige taxachauffør

Vestre Landsret fandt, at det var uberettiget at bortvise en taxachauffør, der udeblev fra ‎arbejdet, fordi han var blevet bibragt den opfattelse, at arbejdsgiver ikke ville sanktionere ‎forholdet.

nvi_portraetter_done_008_web.jpg

Hvis en medarbejder groft misligholder sit ansættelsesforhold, kan det føre til ‎bortvisning. I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en taxavognmand var ‎berettiget til at bortvise en taxachauffør, der var udeblevet fra to vagter. ‎

Sagen handlede om en taxachauffør, der normalt kørte flextrafik, men som havde aftalt ‎at tage nogle ekstra julefrokostvagter. Da det gik op for taxachaufføren, at han ikke ville ‎blive hentet på sin bopæl fredag den 11. december – hvilket han havde forudsat – valgte ‎han ikke at møde på arbejde. Dagen efter havde taxachaufføren en telefonsamtale med ‎vognmanden. Det er uklart, hvad der blev sagt under samtalen, men i hvert fald mødte ‎taxachaufføren heller ikke på arbejde lørdag den 12. december. ‎

Den 13. december fik taxachaufføren næste uges vagtplan tilsendt, hvoraf det fremgik, ‎at han skulle arbejde i den følgende weekend. Taxachaufføren sendte en SMS til ‎vognmanden, hvor han gav udtryk for, at han ikke mente, at han skulle arbejde i ‎weekenden fremover. Vognmanden svarede ”… du bliver slettet fra vagt fredag og lørdag ‎aften, så du kører bare din flexvagt”. Den 14. december blev taxachaufføren bortvist.  ‎

En berettiget forventning?‎
For retten gjorde taxavognmanden gældende, at chaufføren ikke havde krav på at blive ‎hentet på bopælen, at han havde fået en telefonisk advarsel om lørdagen, og at det – ‎selv hvis han ikke havde fået en advarsel – havde været berettiget at bortvise ham pga. ‎ulovlig udeblivelse. ‎

Vestre Landsret vurderede, at taxachaufførens udeblivelse var uberettiget og udgjorde en ‎sådan misligholdelse af ansættelsesforholdet, at der var grundlag for bortvisning. Vestre ‎Landsret fandt imidlertid også, at formuleringen af den SMS, som vognmanden havde ‎sendt den 13. december, havde givet taxachaufføren en berettiget forventning om, at ‎hans udeblivelse fra vagterne den 11. og 12. december ikke ville medføre bortvisning. På ‎den baggrund blev vognmanden dømt til at betale løn i opsigelsesperioden og ‎godtgørelse for usaglig opsigelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at hvis en medarbejder groft misligholder sit ansættelsesforhold ‎ved uberettiget at udeblive fra arbejdet, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt være ‎berettiget til at bortvise medarbejderen, men   ‎
  • at arbejdsgiveren i særlige tilfælde vil kunne miste denne ret, fx hvis medarbejderen er ‎bibragt en berettiget forventning om, at udeblivelsen ikke vil medføre bortvisning.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet