Den langsomme advokatfuldmægtig

Ligebehandlingsnævnet fandt, at en advokatfuldmægtig, der ventede 1 år og 4 måneder ‎med at klage til Ligebehandlingsnævnet, havde fortabt sit eventuelle krav ved passivitet.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Hvis man ikke loyalt forfølger et påstået krav, kan kravet bortfalde som følge af ‎retsfortabende passivitet. I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om ‎en advokatfuldmægtig havde fortabt et eventuelt krav på godtgørelse for ‎forskelsbehandling på grund af handicap.  ‎

Sagen handlede om en advokatfuldmægtig, der i januar 2015 blev ansat på prøve hos en ‎advokat. I februar 2015 fik advokatfuldmægtigen et epilepsianfald. Det kom frem, at han ‎gennemsnitligt oplevede et anfald hver 4. til 6. uge og typisk havde problemer med ‎hukommelsen i flere dage efter.‎

Efter anfaldet indgik parterne en mundtlig fratrædelsesaftale, der indebar, at ‎advokatfuldmægtigen skulle fratræde sin stilling med udgangen af april og ville få en ‎ekstra månedsløn. I løbet af maj 2015 udvekslede parterne en række synspunkter om ‎sygdommen og opsigelsen. Advokatfuldmægtigen gav udtryk for, at han muligvis ville gå ‎videre med sagen, men at han ikke var sikker på, om han gad. Et år og 4 måneder ‎senere klagede advokatfuldmægtigen til Ligebehandlingsnævnet. ‎

For Ligebehandlingsnævnet gjorde advokatfuldmægtigen gældende, at hans epilepsi ‎udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at han sagtens kunne ‎have passet sit arbejde, hvis advokaten havde tilbudt hensigtsmæssige ‎tilpasningsforanstaltninger

Ligebehandlingsnævnet gav ikke advokatfuldmægtigen medhold. ‎Ligebehandlingsnævnet bemærkede, at parterne ikke havde indgået en skriftlig ‎fratrædelsesaftale, men at advokatfuldmægtigen blev tilbudt og modtog en ekstra ‎måneds løn ved ophøret af ansættelsesforholdet, og at advokatfuldmægtigen havde givet ‎udtryk for, at han var i tvivl om, hvorvidt han ville foretage sig yderligere i sagen. Efter en ‎samlet vurdering af forløbet – og fordi klagen først var blevet indgivet efter 1 år og 4 ‎måneder – fandt Ligebehandlingsnævnet, at advokatfuldmægtigens eventuelle krav på ‎godtgørelse som følge af forskelsbehandling på grund af handicap var bortfaldet ved ‎retsfortabende passivitet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at et krav, der ikke forfølges, på trods af at medarbejderen har en anledning hertil, kan ‎bortfalde ved retsfortabende passivitet, og ‎
  • at afgørelsen illustrerer, at der ved vurderingen af, om et krav er bortfaldet, kan lægges ‎vægt på, at parterne i forbindelse med afslutningen af et ansættelsesforhold har aftalt ‎vilkårene herfor.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet