Den Europæiske Arbejdsmarkeds­myndighed har indledt sit arbejde

Den nye europæiske myndighed for arbejdskraft, social sikring og mobilitet startede for nylig sit arbejde.

Norrbomvinding 10180

Den frie bevægelighed for arbejdstagere er en af grundpillerne i EU og det indre marked. For at sikre overholdelse og samarbejde mellem medlemsstaterne i forhold til regulering af retfærdig arbejdskraftmobilitet og sociale sikringssystemer har Rådet og Parlamentet godkendt oprettelsen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA). Initiativet er en del af implementeringen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, der fastsætter principper og rettigheder for at sikre retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder.

ELA vil både facilitere adgang til information og services om rettigheder og forpligtelser til medlemsstater, virksomheder og borgere, skabe grundlag for samarbejde mellem medlemsstaterne om regulering af arbejdskraftens bevægelighed, virke som mediator i grænseoverskridende konflikter og understøtte samarbejdet mellem medlemsstaterne i kampen mod sort arbejde.

ELA påbegyndte sit arbejde den 17. oktober i år. Bestyrelsen består af et medlem fra hver medlemsstat sammen med to repræsentanter fra Kommissionen, en uafhængig ekspert og fire repræsentanter fra tværfaglige arbejdsmarkedsorganisationer på EU-plan.

Det er målet, at ELA ved at promovere retfærdig arbejdskraftmobilitet og koordinere social sikring vil kunne lette byrden for de nationale myndigheder og bekæmpe sort arbejde og dermed opnå besparelser og hæve lønninger på nationalt niveau.

Mere information kan findes på ELA’s hjemmeside.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet