Datatilsynets vejledende tekst om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere

I en ny vejledende tekst fra Datatilsynet er der hjælp at hente, når man som dataansvarlig skal påse behandlingssikkerheden hos sine databehandlere og underdatabehandlere.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Det er et gennemgående tema i databeskyttelsesforordningen, at den dataansvarlige skal leve op til et krav om ansvarlighed. Dette indebærer blandt andet, at den dataansvarlige skal kunne påvise, at behandling af personoplysninger lever op til reglerne i forordningen. 

Selvom det ikke fremgår direkte af forordningen, gælder dette også i forhold til den dataansvarliges databehandlere. Derfor skal den dataansvarlige – ud over at indgå en databehandleraftale med sine databehandlere – påse behandlingssikkerheden hos sine databehandlere. 

I Datatilsynets vejledende tekst redegøres der for, hvem der kan påse behandlingssikkerheden hos databehandlerne på den dataansvarliges vegne,
 og hvordan dette foregår. Herudover redegøres der for, hvor ofte behandlingssikkerheden skal påses, samt hvordan man påser behandlingssikkerheden hos de underdatabehandlere, databehandleren har indgået aftaler med. 

Den vejledende tekst kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet