Datatilsynets skabelon til databehandleraftale

Datatilsynet har lagt en skabelon til en databehandleraftale på sin hjemmeside.

books.jpg

En databehandleraftale er en aftale, som en dataansvarlig og en databehandler skal indgå, når databehandleren behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne og efter instruks fra den dataansvarlige. Et eksempel er, når en virksomhed eller en myndighed vælger at bruge en ekstern leverandør til at behandle personoplysninger om medarbejdere, fx et lønbureau.

Datatilsynet har nu udarbejdet og offentliggjort en ”standard-databehandleraftale”, som overholder forordningens minimumskrav, og som virksomheder kan benytte som skabelon eller som en tjekliste.

Skabelonen består af en general del, som ikke er nødvendig at tilrette det konkrete aftaleforhold, og en speciel del, som skal udfyldes og tilpasses det konkrete aftaleforhold.

Skabelonen er offentliggjort i forlængelse af, at Datatilsynet i november 2017 offentliggjorde en vejledning om dataansvarlige og databehandlere. Vores nyhed om den vejledning kan læses her.

Skabelonen til databehandleraftale samt en forklarende følgetekst kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet