Datatilsynets planlagte tilsyn i resten af 2018

Det er nu muligt at blive klogere på, hvad Datatilsynet har planer om at fokusere på i forbindelse med deres planlagte tilsyn i resten af 2018.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Datatilsynet foretager hvert år en række tilsyn hos virksomheder og offentlige myndigheder. Disse tilsyn er delt op i planlagte tilsyn og ”ad hoc-tilsyn”, som er sager, Datatilsynet tager op på eget initiativ, fx som følge af henvendelser fra bekymrede borgere.

Listen over planlagte tilsyn er netop blevet offentliggjort på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet vil i resten af 2018 fokusere på følgende:

  • Behandlingsgrundlag og persondatasikkerheden hos private virksomheder
  • Sletning af personoplysninger hos private virksomheder
  • Anvendelse af databehandlere hos kommunerne
  • Persondatasikkerheden i større it-systemer på sundhedsområdet
  • Udpegning af databeskyttelsesrådgiver – offentlige myndigheder og en række private virksomheder
  • Udarbejdelse af en fortegnelse hos kommunerne
  • De registreredes rettigheder efter retshåndhævelsesloven
  • Databehandlingsaktiviteter i forhold til en række EU-informationssystemer

Datatilsynet har skrevet nærmere om baggrunden for de enkelte fokusområder her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet