Datatilsynets planlagte tilsyn i første halvår af 2019

Det er nu muligt at blive klogere på, hvilke temaer Datatilsynet har planer om at fokusere på i forbindelse med planlagte tilsyn i første halvår af 2019.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Datatilsynet foretager hvert år en række tilsyn hos virksomheder og offentlige myndigheder. Disse tilsyn er delt op i planlagte tilsyn og ”ad hoc-tilsyn”. Sidstnævnte er sager, Datatilsynet tager op på eget initiativ, fx som følge af henvendelser fra bekymrede borgere.

Listen over temaerne for de planlagte tilsyn er nu blevet offentliggjort på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet vil i første halvår af 2019 fokusere på følgende:

  • Brud på persondatasikkerheden hos offentlige myndigheder og private virksomheder
  • Databeskyttelsesrådgiverfunktionen hos kommunerne
  • Kryptering af e-mails hos private virksomheder
    Autorisation af medarbejdere hos kommunerne
  • Den registreredes indsigtsret hos offentlige myndigheder og private virksomheder
  • Brug (og genbrug) af data i den kommunale forvaltning
  • Aggregering og sammenstilling af data til brug for videresalg hos private virksomheder

Datatilsynet har skrevet nærmere om baggrunden for de enkelte fokusområder her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet