Datatilsynet offentliggør vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet har nu offentliggjort en vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Formålet med vejledningen er at gennemgå de mest almindeligt forekommende problemstillinger i forbindelse med behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold, både ved rekruttering, under ansættelsen og efter ansættelsens ophør.

Der er igennem hele vejledningen fokus på behandlingshjemler i de forskellige situationer, hvor Datatilsynet skelner mellem offentlige og private arbejdsgivere. Herunder nævner Datatilsynet også en række situationer, hvor behandlingen kan ske på baggrund af den supplerende hjemmelsbestemmelse i databeskyttelseslovens § 12, der vedrører behandling af personoplysninger i ansættelsesretlige forhold.

Herudover gennemgås blandt andet følgende relevante problemstillinger:

  • Behandling af indsigtsanmodninger fra medarbejdere og tidligere medarbejdere
  • Arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter som selvstændige dataansvarlige
  • Indhentning af straffeattester i forbindelse med rekruttering
  • Opbevaring af oplysninger i form af MUS-skemaer, medarbejdertilfredshedsundersøgelser mv.
  • Offentliggørelse af oplysninger om medarbejdere på arbejdspladsens hjemmeside
  • Kontrol af medarbejdere, herunder ved GPS-overvågning og logning af e-mails

Vejledningen omhandler også en del af de problemstillinger, der allerede er omtalt i de øvrige vejledninger, herunder de registreredes rettigheder. Datatilsynet anbefaler derfor også, at man læser vejledningen om databeskyttelse i ansættelsesforhold i sammenhæng med de øvrige vejledninger.

Vejledningen kan læses her.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Datatilsynet generelt ses at have en fornuftspræget og pragmatisk tilgang til, hvilke behandlingshjemler der normalt kan finde anvendelse i ansættelsesforhold, og at forordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f ofte vil være behandlingsgrundlag for offentlige henholdsvis private arbejdsgivere, hvortil kommer bl.a. databeskyttelseslovens § 12.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet