Datatilsynet offentliggør flere eksempler på tilsynsskemaer

Datatilsynet har offentliggjort en række flere eksempler på de spørgeskemaer, som Datatilsynet har benyttet sig af i forbindelse med tilsynsbesøg.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

I oktober 2018 offentliggjorde Datatilsynet de første eksempler på de spørgeskemaer, som Datatilsynet har brugt i forbindelse med tilsynsbesøg. Nu har Datatilsynet offentliggjort en række flere eksempler herpå, og denne gang drejer det sig om følgende temaer:

  • Autorisation af medarbejdere
  • Brud på persondatasikkerheden hos offentlige myndigheder og private virksomheder
  • Kryptering

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Datatilsynet igen understreger, at spørgsmålene varierer fra tilsyn til tilsyn. Spørgeskemaerne kan derfor ikke benyttes som afgrænsede tjeklister, men kan bruges som inspiration og forberedelse til et eventuelt besøg fra tilsyn.

Som et eksempel kan det nævnes, at Datatilsynet i spørgeskemaet om kryptering har fokus på virksomhedens risikovurdering efter databeskyttelsesforordningens artikel 32 ved afsendelse af fortrolige/følsomme personoplysninger.

Spørgeskemaerne kan ses her.

Vores nyhed om de spørgeskemaer, der blev offentliggjort i oktober 2018, kan tilgås her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet