Datatilsynet ændrer praksis om billeder på internettet

Datatilsynet har ændret praksis i forhold til offentliggørelse af billeder på internettet. Fremover vil der ikke længere blive sondret mellem situationsbilleder og portrætbilleder.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Når billeder af personer offentliggøres på internettet, er der tale om behandling af personoplysninger, hvis personerne på billederne er genkendelige. Datatilsynet har ved vurderingen af, hvorvidt et billede kan offentliggøres uden samtykke, tidligere skelnet mellem ”portrætbilleder” og ”situationsbilleder”, alt efter om formålet med billedet er at afbilde en person eller en situation/aktivitet.

Offentliggørelse af portrætbilleder har hidtil krævet samtykke fra den person, der er afbildet. Det har derimod ikke været tilfældet for situationsbilleder, som har kunnet offentliggøres uden samtykke. Denne praksis – som har været praktiseret af Datatilsynet siden 2002 – har dog givet anledning til tvivl, og Datatilsynet har derfor fundet, at tiden er løbet fra sondringen.

I stedet for at sondre mellem portræt- og situationsbilleder vil Datatilsynet foretage en helhedsvurdering af hvert enkelt billede og formålet med offentliggørelsen for at vurdere, om billedet kan offentliggøres på internettet uden samtykke fra de(n) pågældende person(er).

Den dataansvarlige – herunder arbejdsgivere – skal derfor forinden offentliggørelsen af et billede vurdere, hvilket behandlingsgrundlag, herunder formål, der ligger til grund for offentliggørelsen. Herudover skal den dataansvarlige sørge for, at personerne på billedet er bekendt med offentliggørelsen, så disse har mulighed for at varetage deres rettigheder, herunder indsigtsretten.

Datatilsynets nyhed og tekst om den nye praksis kan læses her.

Norrbom Vinding bemærker: 

  • at Datatilsynet ikke nævner noget specifikt om brug af medarbejderes billeder, og
  • at retsstillingen omkring offentliggørelse af medarbejderes billeder formentlig må anses for uændret, hvorfor portrætbilleder af medarbejdere og øvrige billeder som udgangspunkt ikke kan offentliggøres uden medarbejderens samtykke, hvilket også fremgår af Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet