Coronavirus

Vores internationale alliance Ius Laboris har samlet en række artikler udarbejdet af vores kolleger i udlandet med vejledning til arbejdsgivere i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Artiklerne kan læses på dette site, hvor der løbende kommer flere artikler til. Der er god inspiration at hente for de danske virksomheder, der i øjeblikket overvejer, hvordan de bedst muligt håndterer situationen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet