Coronavirus – Udvidet adgang til sygedagpenge­refusion

Beskæftigelsesministeren har netop fremsat et lovforslag, der har til formål at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronaepidemien for arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Beskæftigelsesministeren har i dag fremsat et lovforslag om ændring af sygedagpengeloven. Ændringsforslaget udvider adgangen til sygedagpengerefusion for arbejdsgivere og adgangen til sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, hvis fraværet skyldes covid-19.

Almindeligvis gælder der en arbejdsgiverperiode på 30 dage, hvor medarbejdere, der ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har krav på sygedagpenge fra arbejdsgiveren. Udbetaler arbejdsgiveren fuld løn under sygdom, har arbejdsgiver tilsvarende først adgang til sygedagpengerefusion efter 30 dages sygefravær. For selvstændigt erhvervsdrivende gælder, at de først har adgang til sygedagpenge efter 2 ugers sygefravær.

Det nu fremsatte lovforslag lægger op til en udvidelse af retten til sygedagpengerefusion og retten til sygedagpenge, hvis fraværet skyldes, at den pågældende er smittet med covid-19, eller hvis den pågældende ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. I de situationer skal der efter lovforslaget være adgang til sygedagpengerefusion (eller sygedagpenge) fra første fraværsdag, forudsat at de sædvanlige øvrige betingelser for ret til sygedagpengerefusion/sygedagpenge i loven er opfyldt.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes seneste udmelding om, at personer, der har symptomer på covid-19, ikke automatisk vil blive testet herfor, fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at dokumentationen for sygefraværets årsag som udgangspunkt vil være, at den sygemeldte på tro og love erklærer, at vedkommende har en realistisk formodning om, at der er tale om covid-19.

Det betyder også, at det almindelige udgangspunkt om, at en arbejdsgiver ikke må spørge en medarbejder om, hvad vedkommende fejler, her må vige, idet behandlingen af oplysningen om covid-19 er nødvendig for, at arbejdsgiver kan rejse krav om sygedagpengerefusion. Tilsvarende vil kommunen i forbindelse med sin behandling af refusionsanmodningen kunne behandle oplysningen.

For personer, der ikke selv er syge grundet covid-19, men som alligevel har været fraværende, er det en betingelse for sygedagpengerefusion/sygedagpenge, at fraværet skyldes, at den pågældende tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne har anbefalet hjemmeophold grundet covid-19. Det kan være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold, eller hvis personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

Personer, der under en karantæne har kunnet arbejde hjemmefra, vil der ikke være adgang til sygedagpengerefusion/sygedagpenge for. Tilsvarende vil der ikke være adgang til sygedagpengerefusion/sygedagpenge, hvis ikke karantænen har været initieret af myndighederne – fx fordi vedkommende selv har valgt at gå i karantæne, eller af sin arbejdsgiver er blevet bedt om at blive hjemme, fordi arbejdsgiveren har ønsket en tilgang, der var mere forsigtig end sundhedsmyndighedernes.

Lovændringerne skal gælde for fravær fra og med den 27. februar 2020. Lovændringerne ophæves automatisk den 1. januar 2021. Loven vil efter sin vedtagelse træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Norrbom Vinding følger lovforslaget og orienterer nærmere efter vedtagelsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet