Coronavirus – Udvidet adgang til sygedagpenge­refusion – lovforslag vedtaget

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der udvider arbejdsgiveres ret til sygedagpengerefusion og selvstændiges ret til sygedagpenge som følge af COVID-19.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

I fredags fremsatte beskæftigelsesministeren et forslag om ændring af sygedagpengeloven. Ændringsforslaget udvider adgangen til sygedagpengerefusion for arbejdsgivere og adgangen til sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende, hvis fraværet skyldes COVID-19.

Vi har omtalt lovforslaget her.

Lovforslaget har været undergivet hastebehandling og er derfor allerede nu endeligt vedtaget af Folketinget. Det endeligt vedtagne lovforslag svarer til det lovforslag, der blev fremsat i sidste uge.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet