Coronavirus – retningslinjer og rejseråd til erhvervsrejsende

De danske myndigheder har netop offentliggjort retningslinjer og rejseråd til erhvervsrejsende, som skal rejse både til og fra udlandet.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Erhvervsrejser fra Danmark til udlandet
Udenrigsministeriet har igennem en længere periode frarådet alle ikke-nødvendige rejser fra Danmark til udlandet. Alle turistrejser anses fortsat som ikke-nødvendige rejser.

I forhold til erhvervsrejser fremgår det af retningslinjerne, at det vil være op til den enkelte arbejdsgiver at foretage en vurdering af, om den pågældende rejse er nødvendig. Henset til arbejdsgiverens særlige ansvar for at forhindre smittespredning anbefales det, at arbejdsgivere anlægger et forsigtighedsprincip, og i øvrigt følger de konkrete rejseråd.

Af rejserådene fremgår det bl.a., at der bør foretages en konkret vurdering og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder, og at arbejdsgiveren har ansvaret for, at den enkelte medarbejder informeres om rejserådene forud for en rejse

De nye retningslinjer medfører bl.a. større mulighed for at sygdomsteste de erhvervsrejsende. Det fremgår bl.a. af retningslinjerne, at:

  • det for erhvervsrejsende, som skal rejse til lande i udlandet, hvor der kræves dokumentation for en negativ COVID-19-test, vil være muligt at få foretaget en test inden afrejsen fra Danmark, så der kan medbringes et certifikat på rejsen,
  • erhvervsrejsende, som kommer tilbage til Danmark, vil blive tilbudt at få taget en COVID-19-test efter hjemkomst, da erhvervsrejsende med en negativ COVID-19-test vil blive undtaget for opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Blandt rejserådene findes bl.a. informationer om forhold før, under og efter en rejse til udlandet – så som hygiejneråd, brug af værnemidler, brug af lokale transportmuligheder, afholdelse af møder og sygdom opstået i udlandet.

Erhvervsrejser fra udlandet til Danmark
Erhvervsrejser fra udlandet til Danmark for udlændige uden fast bopæl i Danmark anerkendtes allerede forud for de reviderede retningslinjer som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark.

Erhvervsrejsende skal ved indrejsen (fortsat) medbringe dokumentation for kontraktsforholdet/for det planlagte møde og nødvendigheden af dette. Herudover er listen med anerkendelsesværdige formål til indrejse blevet opdateret med følgende formulering i forhold til indrejse:

”Erhvervsrejsende der, som led i deres arbejde, indrejser i Danmark med henblik på deltagelse i møder og lignende, betragtes som havende et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, såfremt disse ikke kan udsættes eller afvikles uden fysisk tilstedeværelse.

Den erhvervsrejsende skal kunne fremvise dokumentation, fx i form af en e-mail, for arbejdsforholdet samt for tid og sted for mødet/arbejdet. Dokumentationen skal indeholde en begrundelse for, at mødet ikke praktisk muligt kan udsættes eller i stedet afholdes via en virtuel platform.

Endvidere skal der kunne fremvises kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det af udlændingen oplyste.”

For tilrejsende erhvervsrejsende gælder der fortsat ikke en opfordring til 14 dages selvisolation efter ankomst, men der vil være en særlig kommunikationsindsats for at understøtte, at tilrejsendes adfærd minimerer risikoen for smittespredning med COVID-19.

Retningslinjerne for erhvervsrejsende kan findes her, og rejserådene kan findes her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet