Coronavirus – ret til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko

Regeringen og Folketingets partier har den 15. maj 2020 indgået en aftale om mulighed for, at medarbejdere, som er i særlig risiko ved smitte med coronavirus, eller som deler husstand med personer i særlig risiko, kan få sygedagpenge, ligesom arbejdsgivere, der vælger at udbetale løn, kan få refusion fra første fraværsdag.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det forventes, at der vil blive fremsat et forslag til den nødvendige lovgivning i løbet af denne uge, hvor den nye ordning også forventes at træde i kraft. Ordningen vil foreløbig gælde til og med 31. august 2020.

Hovedelementerne i tiltaget er ifølge den fremsatte aftaletekst:

  • Ordningen vil omfatte medarbejdere i den særlige risikogruppe eller medarbejdere, som deler husstand med personer i den særlige risikogruppe, fra første fraværsdag.
  • For at være en del af den særlige risikogruppe forudsættes det, at medarbejderen lider af en af de tilstande og/eller sygdomme, som Sundhedsstyrelsen vurderer vil medføre en øget risiko for et langt og alvorligt sygdomsforløb ved smitte med coronavirus.
  • Medarbejderen vil desuden skulle være i konkret øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte for at kunne blive omfattet af ordningen.
  • Medarbejderen vil skulle opfylde de sædvanlige krav for at være berettiget til at modtage sygedagpenge – bortset fra kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
  • Det vil være et krav, at det ikke er muligt at indrette de berørte medarbejderes arbejdsplads eller ændre arbejdsopgaverne, så arbejdet ikke længere er risikofyldt for dem, herunder at hjemmearbejde ikke er muligt.
  • For at en medarbejder kan blive omfattet af ordningen, vil det kræve en konkret, individuel lægelig vurdering, som bl.a. skal inddrage, om medarbejderen kan omplaceres, samt hvordan medarbejderen selv vurderer risikoen ved sit arbejde.
  • Betingelserne for medarbejdere, som deler husstand med personer i den særlige risikogruppe, vil som udgangspunkt være de samme som for medarbejdere, der selv er i den særlige risikogruppe.
  • Såfremt en arbejdsgiver udbetaler løn under de omfattede medarbejderes fravær, vil arbejdsgiveren have ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Der kan læses mere om det nye tiltag i Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse her. I pressemeddelelsen findes der links til aftaleteksten samt til Sundhedsstyrelsens materiale om personer i den særlige risikogruppe, herunder en liste over, hvilke tilstande og sygdomme der efter Sundhedsstyrelsens vurdering medfører, at personer er i en særlig risikogruppe.

Norrbom Vinding vil følge op, når der i forbindelse med fremsættelsen af de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer foreligger flere detaljer om udmøntningen af aftalen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet