Coronavirus – Nyt om forlængelsen af lønkompensations­perioden

Bekendtgørelsen om lønkompensationsordningen er nu blevet ændret – ordningen er bl.a. blevet forlænget til den 29. august 2020.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Den 5. juni 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at forlænge perioden for lønkompensationsordningen. Vi har tidligere skrevet om trepartsaftalen her og her. Ændringerne er nu blevet indarbejdet i bekendtgørelsen om lønkompensationsordningen, og lønkompensationsperioden er dermed officielt blevet forlænget til og med den 29. august 2020.

Periode uden kompensation
Det fremgår nu af bekendtgørelsen, at der for 3 uger (21 kalenderdage) pr. medarbejder i perioden 9. juli til 29. august 2020 ikke kan udbetales lønkompensation. Virksomheder kan selv beslutte, om de hjemsendte medarbejdere skal varsles på ferie i disse uger, om de skal udføre arbejde, eller om de blot fortsat skal være hjemsendt. Uanset om medarbejderen afholder ferie eller ej, vil der for 3 uger (21 kalenderdage) pr. medarbejder ikke kunne opnås udbetaling af kompensation. Erhvervsstyrelsen foretager automatisk denne reduktion i kompensationsbeløbet ved udbetalingen.

De 3 uger (21 kalenderdage) tælles ikke med i opgørelsen af, om der har været 30 % eller mere end 50 medarbejdere hjemsendt i gennemsnit over hele perioden – som er en betingelse for at modtage kompensationen.

Ansøgningsfristen for udbetaling af kompensation er med ændringen af bekendtgørelsen forlænget fra 30. juli til 20. september 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet