Coronavirus – mulighed for udskydelse af ferie

Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring, som gør det muligt for arbejdsgivere – i helt særlige situationer – at udskyde lønmodtagerens ferie.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Som følge af den hurtige udvikling i spredningen af COVID-19 fremsatte beskæftigelsesministeren i denne uge et lovforslag om udskydelse af ferie. Lovforslaget er i ugens løb blevet hastebehandlet og er netop blevet vedtaget af Folketinget. Lovændringen omfatter alle lønmodtagere og gælder både for ferie, der allerede er fastlagt, og for ferie, der ikke er fastlagt.

Lovændringen giver arbejdsgivere en midlertidig adgang til – i helt særlige situationer i forbindelse med COVID-19 – at udskyde en lønmodtagers ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode. Lovændringen gælder for ferie, som skulle have været afholdt i ferieåret 2019/2020 og for det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Formålet med lovændringen er at sikre, at en medarbejder kan pålægges at udføre arbejde i en periode, hvor behovet for arbejdskraft (som følge af COVID-19) er særligt påtrængende, uden at medarbejderen mister sine feriedage.

”… væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn”
Adgangen til at udskyde ferie er betinget af, at udskydelsen er begrundet i ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn” i forbindelse med COVID-19, som gør udskydelsen nødvendig. Det fremgår af lovændringen, at der skal være tale om en force majeure-lignende situation, og at det skal have været uforudsigeligt for arbejdsgiveren, at situationen opstod.

Derudover skal det være nødvendigt, at det er den medarbejder, som skal udføre arbejdet, der får sin ferie ændret.

Udskydelse af ferie kan enten ske ved aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen eller efter arbejdsgiverens pålæg. Skulle lønmodtageren lide et økonomisk tab som følge af udskydelsen, skal dette tab erstattes af arbejdsgiveren.

Lovændringen gælder som udgangspunkt uanset andre fastsatte regler (herunder individuelle eller kollektive aftaler) om udskydelse af ferie. Det er muligt at indgå kollektiv overenskomst eller aftale om, i hvilke andre situationer i forbindelse med COVID-19 der kan ske udskydelse af ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Norrbom Vinding bemærker

  • at der er tale om et midlertidigt tiltag som følge af COVID-19. Ændringen vil således kun gælde for ferie, som er optjent efter den gældende ferielov til brug for ferieåret 2019/2020 og det korte ferie år fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet