Coronavirus – lovforslag om varsling af ferie i den forlængede lønkompensations­periode vedtaget

Folketinget har nu vedtaget lovforslaget vedrørende den udvidede mulighed for at varsle og ændre ferie i den forlængede lønkompensationsperiode.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Sidste tirsdag fremsatte beskæftigelsesministeren et lovforslag om ændring af reglerne for varsling og ændring af ferie for medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen i den forlængede periode fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020.

Lovforslaget har været undergivet hastebehandling, og det blev i torsdags vedtaget af Folketinget. Det vedtagne lovforslag svarer til det lovforslag, der blev fremsat i sidste uge.

Vores tidligere omtale af lovforslaget kan findes her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet