Coronavirus – lovforslag om forlængelse af retten til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko er vedtaget

Folketinget har nu vedtaget lovforslaget om forlængelse af sygedagpengeretten for medarbejdere i særlig risiko ved smitte med COVID-19 og pårørende til personer i øget risiko.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Vi har tidligere omtalt lovforslaget, som gav medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 ret til at få sygedagpenge, hvis en række betingelser er opfyldt. Vores tidligere nyhed om den midlertidige ordning, som indtil nu løb frem til den 31. august 2020, kan læses her. Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som bl.a. forlænger denne ordning indtil den 31. december 2020.

Såvel de omfattede medarbejderes ret til sygedagpenge som arbejdsgiveres ret til sygedagpengerefusion, såfremt arbejdsgiver betaler løn til de omfattede medarbejdere, er nu med vedtagelsen af lovforslaget forlænget frem til og med den 31. december 2020. Der kan derfor ske efterbetaling for perioden fra 1. september og indtil lovens ikrafttræden. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at medarbejdere, som allerede er omfattet af den midlertidige ordning, ikke vil skulle genansøge om sygedagpenge for den forlængede periode.

Derudover er det vedtaget, at medarbejdere – der er omfattet af den midlertidige ordning, men som bliver syge og derfor overgår til de almindelige sygedagpengeregler – vil have ret til sygedagpenge, uanset om de har nået revurderingstidspunktet.

Ved en ændringsbekendtgørelse blev der i øvrigt den 5. august 2020 givet mulighed for, at medarbejdere, der er omfattet af den midlertidige ordning, har ret til at modtage sygedagpenge, samtidig med at de efter aftale med deres arbejdsgiver deltager i uddannelse. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at denne mulighed også vil være forlænget frem til den 31. december 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet