Coronavirus – Lovændringer vedrørende retten til sygedagpenge og lediges dagpenge­anciennitet vedtaget

Folketinget har nu vedtaget to lovændringer, som har til formål at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for sygedagpengemodtagere og arbejdsløshedsdagpenge­modtagere.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Beskæftigelsesministeren fremsatte for nyligt to nye lovforslag om ændring af sygedagpengeloven og lov om arbejdsløshedsforsikring. Lovforslagene har været igennem en hastebehandling og er nu vedtaget af Folketinget.

Ændringsforslaget vedrørende sygedagpengeloven forlænger retten til sygedagpenge i 3 måneder for de personer, der i løbet af perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020 har nået revurderingstidspunktet, idet de har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de forudgående 9 kalendermåneder.

Herudover forlænges retten til sygedagpenge for personer, hvis sygedagpenge ophører i ovennævnte periode, også i 3 måneder. Med andre ord udskydes tidspunktet for, hvornår disse sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

På tilsvarende vis er der for ledige, der modtager dagpenge, indført en ”død” periode. Ændringsforslaget vedrørende lov om arbejdsløshedsforsikring fastslår nemlig, at perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. maj 2020 ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Perioden vil dermed blive anset som en ”død” periode ved opgørelsen af forbruget af dagpenge. Det er dog en forudsætning, at den ledige fortsat er medlem af en a-kasse frem til den 31. maj 2020.

Herudover suspenderes arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (”G-dage”) midlertidigt i de situationer, hvor arbejdsgiverne sender deres medarbejdere på arbejdsfordeling eller hjemsender medarbejdere uden løn inden for de områder, hvor der er hjemmel hertil. Disse medarbejdere vil i stedet modtage dagpenge for disse dage, hvis medarbejderne i øvrigt er dagpengeberettigede. Suspensionen gælder til og med den 31. maj 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet