Coronavirus – Lønkompensa­tionsordningen forlænges

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i sidste uge enige om at forlænge lønkompensationsordningen, indtil de skærpede restriktioner ophører.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Fra den 9. december 2020 blev den generelle lønkompensationsordning genindført i kølvandet på lokale nedlukninger i en række kommuner. Ordningen bliver nu forlænget som følge af udmeldingen om, at de skærpede COVID-19-restriktioner for hele landet foreløbigt fortsætter indtil den 7. februar 2021. Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse og aftaleteksten i sin helhed kan læses her

Med forlængelsen af ordningen vil lønmodtagere, der hjemsendes i de første fulde 21 kalenderdage frem til den 7. februar, skulle bidrage med 1 feriedag optjent efter ferieloven eller 1 afspadseringsdag med løn. Hvis medarbejderen ikke har optjent tilstrækkelig ferie eller afspadsering, kan medarbejderen pålægges at holde 1 fridag uden løn pr. lønkompenserende måned.

Herefter vil der skulle afholdes yderligere 1 feriedag pr. lønkompenserende måned, indtil de nuværende skærpede restriktioner ophører – dog kan lønmodtageren maksimalt pålægges at bidrage med 5 feriedage mv. i perioden omfattet af denne aftale. Kravet om ferieafholdelse gælder ikke for elever, praktikanter og lærlinge.

Når de skærpede restriktioner ophører, er der en overgangsperiode på 7 kalenderdage, hvor virksomheden fortsat vil have mulighed for at benytte sig af lønkompensationsordningen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at de øvrige regler for den tidligere generelle lønkompensationsordning generelt set fortsat finder anvendelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet