Coronavirus – bekendtgørelse om ny arbejds­fordelingsordning offentliggjort

Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort den bekendtgørelse, som udmønter visse dele af trepartsaftalen og det vedtagne lovforslag om den nye arbejdsfordelingsordning.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Vi har tidligere omtalt det vedtagne lovforslag om den nye arbejdsfordelingsordning. Omtalen kan læses her. Beskæftigelsesministeriet har siden da offentliggjort den bebudede bekendtgørelse, som implementerer de dele af trepartsaftalen om arbejdsfordelingsordningen, der ikke var en del af det vedtagne lovforslag. Bekendtgørelsen er i hovedtræk en implementering af trepartsaftalens og det vedtagne lovforslags indhold, men den indeholder også nogle få præciseringer.

Bl.a. er det i bekendtgørelsen fastsat, hvordan nøglemedarbejdere kan undtages fra en arbejdsfordelingsordning efter lovens regler. Dette forudsætter, at arbejdsgiver indgår en aftale med en medarbejderrepræsentant på vegne af den omfattede gruppe medarbejdere eller, såfremt der ikke er en sådan, med et flertal af de omfattede medarbejdere om, hvem der skal undtages.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at hvis der iværksættes en arbejdsfordeling efter de nye regler, vil enhver igangværende arbejdsfordeling på samme virksomhed (med samme p-nummer) efter de hidtil gældende regler automatisk ophøre.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet