Coronavirus – Bekendtgørelse om lønkompensation til private virksom­heder og vejledning om ansøgnings­processen offentliggjort

Erhvervsministeriet har nu offentliggjort en bekendtgørelse om lønkompensationsordningen til private virksomheder. Herudover er en vejledning om ansøgningsprocessen også blevet offentliggjort, ligesom ansøgningsprocessen er åben.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Regeringen vedtog i går, tirsdag, lovforslaget om ordningen med lønkompensation, der udmønter aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om lønkompensation til virksomheder, der som følge af den økonomiske situation står over for at skulle gennemføre afskedigelser. Vores nyhed om den vedtagne lov kan findes her.

I tillæg til loven har Erhvervsministeriet nu offentliggjort en bekendtgørelse om lønkompensationsordningen. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. lønkompensationens størrelse, betingelserne for at modtage kompensation, udbetaling af kompensationen samt regler om kontrol og tilbagebetaling. Mange af forholdene reguleret i bekendtgørelsen har allerede været lagt frem som en del af behandlingen af lovforslaget, herunder i forarbejderne.

I forhold til beregningen af lønkompensationen er det præciseret i bekendtgørelsen, at udgangspunktet herfor er medarbejderens gennemsnitlige løn beregnet på baggrund af ”det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret.” Dette vil således få væsentlig betydning for beregningen af nogle medarbejderes løn, herunder hvis en timelønnet medarbejder har været ekstraordinært meget eller lidt på arbejde i en periode i løbet af de seneste måneder.

Virksomhedsguiden har herudover i dag offentliggjort en vejledning til ansøgningsprocessen i forbindelse med ansøgning om lønkompensation. Vejledningen fastslår bl.a., at der er forskel på ansøgningsprocessen, alt efter om virksomheden søger om lønkompensation for 25 medarbejdere eller derunder eller for mere end 25 medarbejdere. Derudover indeholder guiden bl.a. eksempler på, hvad der kan få en ansøgning udtaget til manuel kontrol og dermed forlænget sagsbehandling – hvilket kan have stor betydning for likviditeten for virksomheder.

Endelig har Erhvervsstyrelsen i dag åbnet for ansøgningsprocessen, således at virksomheder nu har mulighed for at ansøge om lønkompensation. Ansøgningsprocessen kan tilgås via virksomhedsguiden.dk. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelse, at det vil være muligt at ansøge helt frem til den 30. juni 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet