Coronavirus – bekendtgørelse om kompensations­ordning for virksomheders faste omkostninger offentliggjort

Erhvervsministeriet har nu offentliggjort en bekendtgørelse om kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger. Herudover er Virksomhedsguiden blevet opdateret, og en vejledning om ansøgningsprocessen og retningslinjer for den nødvendige revisorerklæring er også blevet offentliggjort.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Kompensationsordningen vil kunne udnyttes af private virksomheder med et dansk CVR-nummer, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, og som forventer et fald i omsætning på mindst 40 % i hele perioden, eller som har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft en omsætning i hele perioden.

Graden af kompensation afhænger af virksomhedernes fald i omsætning, men kan dog ikke overstige selve nedgangen i omsætning eller 60 mio. kr.:

  • Virksomheder med en nedgang på 40-60 % kan få en kompensation på 25 %
  • Virksomheder med en nedgang på 60-80 % kan få en kompensation på 50 %
  • Virksomheder med en nedgang på 80-100 % kan få en kompensation på 80 %
  • Virksomheder, som har haft forbud mod at holde åbent i en periode, fx serveringssteder og frisører, kan få en kompensation på 100 % for denne periode

De faste omkostninger, der vil kunne søges kompensation for, er bl.a. omkostninger til:

  • husleje, ejendomsskatter, el og varme og nødvendig løbende rengøring af ejendomme,
  • afskrivninger på anlægsaktiver, som fx ejendomme eller maskiner,
  • nødvendig vedligeholdelse af aktiver, som fx maskiner,
  • løbende serviceydelser, som fx forsikringer,
  • renteomkostninger og gebyrer (dog ikke afdrag), og
  • nedskrivning på visse letfordærvelige varer

Virksomheder vil bl.a. ikke kunne få kompensation for faste omkostninger, som bliver dækket på anden vis fx ved forsikring eller andre statslige kompensationsordninger som følge af coronavirus, faste omkostninger som ikke er anvendt og afholdt i Danmark, eller faste omkostninger som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.

For at kunne søge om kompensation, skal virksomheder have udarbejdet en revisorerklæring af en uafhængig godkendt revisor. Virksomheder vil kunne få støtte på 80 % af udgiften til at få udarbejdet revisorerklæringen, dog maksimalt 16.000 kr.

Der er endnu ikke blevet åbnet for ansøgninger, men ansøgningsprocessen vil være åben indtil 30. juni 2020. Det vil som udgangspunkt kun være muligt at ansøge én gang.

Virksomhedsguiden, vejledningen og retningslinjerne kan findes her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet