Coronavirus – Aftale om højere beløbsgrænser i lønkompensations­ordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i går en aftale om at styrke lønkompensationsordningen for private virksomheder ved at hæve beløbsgrænserne i ordningen til 30.000 kr. for både funktionærer og ikke-funktionærer.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Regeringen vedtog i sidste uge lovforslaget om ordningen med lønkompensation til private virksomheder. Vores nyhed om det vedtagne lovforslag kan findes her. Vores nyhed om Erhvervsministeriets bekendtgørelse om lønkompensationsordningen, der bl.a. fastsætter lønkompensationsordningens størrelse, kan findes her. I går, mandag, indgik parterne en ny aftale om at styrke lønkompensationsordningen ved at hæve beløbsgrænserne.

Med aftalen vil den maksimale lønkompensation til virksomheder blive hævet fra 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat funktionær og 26.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat ikke-funktionær til at udgøre 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Den maksimale lønkompensation vil således ikke længere afhænge af, om en medarbejder er funktionær eller ej. Procentsatserne i lønkompensationsordningen ændres dog ikke. Lønkompensationen kan således fortsat maksimalt udgøre 75 % af lønnen for funktionærer og 90 % af lønnen for ikke-funktionærer.

Den maksimale beløbsgrænse indføres med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra 9. marts 2020.

På Virksomhedsguiden.dk anbefales det, at virksomheder afventer en opdatering af ansøgningsblanketten, før der indgives nye ansøgninger om lønkompensation. Den opdaterede ansøgningsblanket skulle gerne foreligge senere i dag. Virksomheder, som allerede har ansøgt om lønkompensation, skal ikke gøre yderligere, idet der automatisk vil blive taget højde for forhøjelsen af beløbsgrænsen i forbindelse med behandlingen af de allerede indgivne ansøgninger.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet