Coronavirus - Ændrede regler om arbejds­fordeling

Regeringen har nu – som et af sine tiltag som følge af udbruddet af coronavirus (COVID-19) – gennemført en ændring af Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, der vil gøre det lettere at tilrettelægge en arbejdsfordelingsordning.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En arbejdsfordelingsordning, der gennemføres i overensstemmelse med de retningslinjer, der følger af ”Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge”, kan gennemføres for en periode på 13 uger og gør det muligt for medarbejderne at få supplerende dagpenge i den midlertidige periode, arbejdsfordelingsordningen er gennemført.

Det er i henhold til Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge en forudsætning for at indføre en arbejdsfordelingsordning, at denne er aftalt i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale, der indgås mellem arbejdsgiveren og samtlige ansatte i den virksomhed, afdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

I de situationer, hvor aftalen omfatter et ikke overenskomstdækket område, vil det således være en forudsætning, at alle medarbejdere i den pågældende virksomhed/afdeling/enhed accepterer aftalen om arbejdsfordeling. Det har hidtil være sådan, at en aftale om arbejdsfordeling skulle anmeldes til det lokale jobcenter senest 1 uge før ikrafttræden. Dette er nu ændret, således at arbejdsfordelingen blot skal anmeldes til jobcenteret senest samtidig med, at ordningen træder i kraft på virksomheden.

Herudover gøres det muligt at skifte mellem de forskellige arbejdsmønstre, der kan aftales som led i en arbejdsfordelingsordning. Det betyder, at man ikke længere er forpligtet til at følge det samme arbejdsmønster i hele arbejdsfordelingsperioden, så længe skift til en anden type arbejdsfordeling blot sker i henhold til aftale mellem medarbejderne.

De forskellige arbejdstidsmodeller, der i henhold til reglerne kan aftales som led i en aftale om arbejdsfordeling, er:

  • Arbejdstiden nedsættes med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden veksler mellem 1 uges arbejde på fuld tid og dernæst 1 uge uden arbejde
  • Arbejdstiden veksler mellem 2 ugers arbejde på fuld tid og dernæst 1 uge uden arbejde
  • Arbejdstiden veksler mellem 2 ugers arbejde på fuld tid og dernæst 2 uger uden arbejde

Der kan ikke aftales andre arbejdstidsmodeller end disse, og man skal følge den samme arbejdsfordelingsmodel for alle medarbejdere. De ændrede regler gør det imidlertid muligt at skifte mellem de forskellige modeller – dog således at en periode med en model (eksempel 2 ugers arbejde og 2 uger hjemme) skal være afsluttet, før der kan skiftes til en anden model, og et skifte kan kun ske i henhold til aftale med medarbejderne.

Medarbejdere omfattet af en aftale om arbejdsfordeling kan få supplerende dagpenge, hvis de er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettigede.

En aftale om arbejdsfordeling kan forlænges ud over 13 uger under forudsætning af, at dette godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en medarbejder maksimalt kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger.

Anmeldelse af en aftale om arbejdsfordeling skal indgives på en særlig formular, der findes her.

Norrbom Vinding står selvfølgelig til rådighed med rådgivning, hvis man måtte overveje at gøre brug af muligheden for at indgå aftale om arbejdsfordeling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet