Corona – ferierejser i strid med myndig­hedernes anbefalinger – hvad med lønnen?

Hvad gælder der, hvis en medarbejder ønsker at rejse på ferie til et område, selvom myndighederne allerede inden afrejsen fraråder unødvendige rejser til området.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Unødvendige rejser

Vi er blevet spurgt om, hvad der gælder, hvis en medarbejder har planlagt – men ikke påbegyndt – ferie i et område, hvor myndighederne fraråder unødvendige rejser. Typisk skiferie i Norditalien i løbet af de næste uger. Sundhedsstyrelsens anbefalinger og oplistning af risikoområder kan findes her.

Generelt er anbefalingen, at arbejdsgivere skriftligt fx i en kort mail opfordrer medarbejderne til at afstå fra at rejse på ferie til de særlige risikoområder, og samtidig gør opmærksom på, at medarbejderen i så fald må tage fri for egen regning i 14 dage i forlængelse af opholdet.

I yderste konsekvens kan det selvsagt også få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis en medarbejder bevidst bringer sig i en situation, hvor vedkommende efterfølgende må sendes hjem i 14 dage. Det fremgår fx også af FH’s artikel om coronavirus, der kan læses her.

Der er naturligvis intet til hinder for – men omvendt ikke pligt til – at aftale hjemmearbejde med en medarbejder, der på trods af anbefalingerne vælger at påbegynde en rejse til et af risikoområderne. Arbejdsgiver bør dog i så fald også på forhånd forholde sig til risikoen for, at medarbejderen bliver omfattet af en karantæne i det pågældende land/område og derfor ikke kan foretage hjemrejse til Danmark som planlagt.

Nødvendige rejser

Er der rent undtagelsesvist tale om nødvendige rejser til risikoområder eksempelvis i forbindelse med alvorlig sygdom i nærmeste familie, vil det fornuftige naturligvis være, at arbejdsgiveren og medarbejderen går i dialog om rejsen og vilkårene i forbindelse med hjemsendelse i 14 dage efter hjemkomsten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet