Christiansborg skærper kampen mod hvidvask

Erhvervsministeriet har for kort tid siden fremsat et lovforslag, som skal styrke indsatsen for bekæmpelse af hvidvask.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Regeringen og en stor del af de øvrige partier på Christiansborg indgik for et par uger siden en aftale, der bl.a. indebar en markant skærpelse af bødeniveauet i hvidvasksager.

Erhvervsministeriet har nu fremsat et lovforslag, som skal gennemføre visse dele af aftalen, herunder de dele som vedrører en forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvaskloven.

Fremover skal der ved udmålingen af bøder for overtrædelser begået af virksomheder lægges vægt på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet. I lovforslaget er der lagt op til, at virksomheder skal opdeles i fem kategorier efter deres økonomiske størrelse målt på nettoomsætning. En bøde vil således udmåles med udgangspunkt i den eksisterende praksis med et tillæg, som stiger alt efter hvilken kategori virksomheden tilhører.

For meget store virksomheder med en nettoomsætning på over 10 mia. kr. vil det nye bødeniveau betyde, at bøder potentielt kan nå et trecifret millionbeløb.

Idet udgangspunkte for bødeudmålingen fortsat vil være den eksisterende praksis, vil elementer som omfanget og grovheden af overtrædelsen fortsat indgå i fastsættelsen af bøden.

Derudover omtaler lovforslaget, at det skal tilstræbes, at der i vurderingen for de virksomheder, hvor overtrædelserne ikke er af en sådan karakter, at de må anses for at have udgjort en central del af den pågældende virksomheds aktiviteter, tages højde for virksomhedens mulighed for at betale bøden, således at virksomhedens overlevelse ikke trues.
 
Endeligt opstiller lovforslaget nogle særlige krav som investerings- og finansielle rådgivere skal leve op til for at sikre en effektiv og forsigtig ledelse.

Norrbom Vinding følger lovforslaget og vender tilbage med nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet