Brexit – status for britiske medarbejdere i Danmark og det øvrige Europa

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og overgangsperioden er derfor nu trådt i kraft. Læs mere her om status for de britiske statsborgere, som arbejder i Danmark og det øvrige Europa.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Brexit er efter lang tids tilløb nu en realitet. Rent udlændingeretligt er den umiddelbare konsekvens, at britiske statsborgere i princippet anses for tredjelandsstatsborgere. Indtil videre er det dog kun i princippet. For der er indført en overgangsperiode, som gør, at britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet opholder sig i Danmark i henhold til EU-opholdsbekendtgørelsen, og deres familiemedlemmer fortsat kan opholde sig i Danmark på vilkår, der overordnet set svarer til de hidtidige.

EU-reglerne gælder dog kun i overgangsperioden, der løber frem til 31. december 2020, men kan forlænges 1 eller 2 år.

Efter overgangsperioden reguleres retten til ophold og arbejde af udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU. Udtrædelsesaftalen bestemmer blandt andet, at britiske statsborgere, der har haft lovligt ophold i Danmark i 5 år i træk, vil kunne ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Tilsvarende vil britiske statsborgere med lovligt ophold til Danmark i mindre end 5 år kunne ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse, når de har haft lovligt ophold i 5 år.

Med andre ord: For danske arbejdsgivere, der har britiske statsborgere ansat, er det indtil videre langt hen ad vejen ”business as usual” i forhold til spørgsmålet om opholds- og arbejdstilladelse.

Yderligere information kan findes her.

For arbejdsgivere, der har behov for overblik over Brexit-konsekvenserne på HR-området i de øvrige europæiske lande, anbefaler vi den oversigt, vi sammen med vores alliancepartnere i Ius Laboris har udarbejdet. Oversigten findes her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet