Brand på cirkusfabrikken

Det var berettiget at afskedige en medarbejder, der på Facebook havde ytret sig i strid ‎med kommunikationspolitikken. Det gjorde ingen forskel, at kommentarerne blev slettet ‎kort efter fremsættelsen.

Hvis medarbejdere ytrer sig i strid med interne retningslinjer for kommunikation, kan det ‎få ansættelsesretlige konsekvenser. Dette gælder også for ytringer på sociale medier.‎

Sagen handlede om en medarbejder, der havde været ansat i 18 år hos samme ‎virksomhed. Virksomheden havde en kommunikationspolitik, hvor der stod, at ‎medarbejderne på sociale medier skulle udtrykke sig loyalt om virksomheden. En dag ‎gik der ild i en af virksomhedens maskiner. Virksomheden skrev ud på intranettet, at ‎årsagen til branden ikke var sikker, men at der fremover ville være hyppigere kontrol af ‎maskinen. ‎

Historien fandt også vej til den lokale avis, der skrev en artikel om branden, som kom på ‎Facebook, hvor medarbejderen og en kollega, der deltog i kontrollen af maskinerne, ‎herefter havde en længere diskussion i kommentarfeltet til artiklen. Medarbejderen ‎kritiserede indirekte sine kolleger og nærmeste leder for at være skyld i branden ved ‎ikke at udføre deres arbejde ordentligt. Han kaldte også sin arbejdsplads for ”Circus-‎fabrikken”. ‎

Kommentarer slettet
Medarbejderens leder kommenterede på det sociale medie, at sådanne diskussioner ‎hørte til på arbejdspladsen og ikke i et offentligt forum. Herefter slettede medarbejderen ‎sine kommentarer, der da havde været offentligt tilgængelige i ca. 2 timer. Få dage ‎senere blev han opsagt, og sagen fandt vej til Afskedigelsesnævnet.‎

Opmanden lagde vægt på, at medarbejderen, da han ytrede sig, var klar over, at ‎årsagen til branden ikke var kendt, og at hans ytringernes reelle formål var at stille ‎medarbejderens kolleger og dermed også virksomheden i et dårligt lys. ‎

Dette var i strid med kommunikationspolitikken og så belastende for tilliden mellem ‎medarbejderen og virksomheden, at en afskedigelse med sædvanligt varsel var ‎berettiget. Hverken medarbejderens anciennitet eller det, at han slettede sine ‎kommentarer, ændrede på resultatet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at tilkendegivelsen viser, at privatansatte medarbejderes ytringer på sociale medier, der ‎er i strid med arbejdsgivers retningslinjer for kommunikation, kan gøre en opsigelse ‎berettiget, og ‎
  • tilkendegivelsen illustrerer, at en opsigelse også kan være berettiget, selvom ytringer på ‎sociale medier slettes inden for kort tid fra deres fremsættelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet