Bortvist for tag selv-kultur på arbejdspladsen

Det udgjorde et alvorligt brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten, da en sosu-assistent tog håndklæder, sengelinned og skraldeposer fra sin arbejdsplads med hjem til privat brug.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Hvis en medarbejder stjæler fra arbejdspladsen, er en bortvisning som udgangspunkt berettiget. Men hvad nu, hvis en medarbejder alene låner ting fra arbejdspladsen til privat brug og herefter afleverer tingene tilbage til arbejdspladsen? Dette spørgsmål skulle opmanden i denne faglige voldgift tage stilling til.

Sagen handlede om en sosu-assistent, der var ansat ved en døgninstitution i en region. Sosu-assistenten havde planlagt, at hun i weekenden skulle hjælpe sin søn med at flytte i en ny lejlighed. Hun tænkte, at hun måske skulle overnatte i sønnens nye lejlighed, og tog derfor ved afslutningen af sin aftenvagt håndklæder og sengelinned fra døgninstitutionen med sig uden at spørge om tilladelse hertil. En kollega havde endvidere set, at sosu-assistenten havde pakket en rulle skraldesække i den pose, hun tog med sig hjem.

Om mandagen afleverede sosu-assistenten håndklæderne og lagnerne tilbage, idet hun smed det hele til vask. Regionen, som tidligere over for personalet havde indskærpet, at privat benyttelse af regionens ejendele ikke måtte finde sted, valgte herefter at bortvise sosu-assistenten. Regionen politianmeldte endvidere sosu-assistenten for tyveri. Politiet valgte dog efterfølgende at opgive sigtelsen mod sosu-assistenten.

Sosu-assistenten og hendes faglige organisation mente, at bortvisningen var uberettiget, og sagen endte derfor i en faglig voldgift.

Bortvisning berettiget
Indledningsvis anførte opmanden, at en medarbejder på en arbejdsplads sædvanligvis får adgang til ting, som medarbejderen vil kunne benytte privat. Hvis en medarbejder misbruger denne adgang ved uden tilladelse at tage arbejdsgiverens ting med hjem for at bruge tingene privat, vil dette som udgangspunkt udgøre et alvorligt brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten – også selv om medarbejderen har tænkt sig efterfølgende at aflevere tingene tilbage.

Videre bemærkede opmanden, at forbuddet mod at hjemtage arbejdsgiverens ting for at benytte tingene privat hverken forudsætter en særlig instruks eller kontrol.

Opmanden lagde til grund, at sosu-assistenten ikke kunne have været i god tro om, at hendes adfærd var acceptabel, og bemærkede, at der ikke kunne siges at være udviklet en ”tag selv-kultur” på arbejdspladsen.

Herefter fandt opmanden, at det var berettiget af regionen at afskedige sosu-assistenten, som havde 16 års anciennitet, og som aldrig havde fået påtaler eller advarsler.

Til slut bemærkede opmanden, at det for vurderingen af, hvorvidt bortvisningen var berettiget, ikke var afgørende, om sosu-assistenten havde haft et tilegnelsesforsæt eller ej. Den juridiske vurdering af, om der strafferetligt forelå tyveri eller ej, var derfor ligeledes ikke afgørende for, hvorvidt bortvisningen ansættelsesretligt kunne anses for at være berettiget.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at der i ansættelsesforhold gælder et forbud mod at hjemtage arbejdsgiverens ting til privat benyttelse, og at dette forbud som udgangspunkt hverken kræver særlig instruks eller kontrol,
  • at hvis en medarbejder uden tilladelse tager arbejdsgiverens ting med hjem til privat brug, kan dette berettige en bortvisning – også selv om medarbejderen har tænkt sig at aflevere tingene tilbage efter endt brug, samt
  • at afgørelsen i tråd med hidtidig praksis understreger, at det for vurderingen af, hvorvidt en bortvisning begrundet i tyveri er berettiget, ikke er afgørende, hvorvidt politiet vælger at rejse tiltale mod medarbejderen eller ej.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet