Beskidte afskedigelser?

Det var ikke udtryk for organisationsfjendtlig adfærd, da en rengøringsvirksomhed afskedigede to medarbejdere, der var på tale som fremtidige tillidsfolk.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Afskedigelse af tillidsrepræsentanter kan efter omstændighederne udgøre organisationsfjendtlig adfærd i strid med den relevante hovedaftale. I denne sag skulle Arbejdsretten afgøre, om afskedigelsen af to medarbejdere, der var på tale som kommende – men endnu ikke valgte – tillidsfolk, udgjorde en organisationsfjendtlig adfærd.

Sagen drejede sig om et sygehus, som havde kontrakt med et rengøringsfirma. Sygehuset havde meddelt rengøringsfirmaet, at dele af sygehuset skulle lukkes, og at rengøringsarbejdet for de dele, der skulle lukkes, faldt bort. Rengøringsfirmaet skulle derfor skære ned på rengøringspersonalet.

Omtrent samtidig pågik der drøftelser blandt medarbejderne og deres faglige organisation, 3F, om, hvem der for fremtiden skulle være tillidsrepræsentant og tillidssuppleant. Der var to medarbejdere på tale. Disse to medarbejdere var også dem, der blev udvalgt til afskedigelse i forbindelse med personalereduktionerne.

3F og medarbejderne mente, at ledelsen utvivlsomt var klar over, at medarbejderne overvejede at stille op til tillidshvervene, og at det var den reelle grund til, at de var blevet afskediget. De anlagde derfor sag ved Arbejdsretten og krævede en stor bod på 250.000 kr. for organisationsfjendtlig adfærd.

Ikke bevist
Virksomheden anførte i Arbejdsretten, at ledelsen slet ikke havde været bekendt med, at de to agtede at stille op som tillidsfolk, og at afskedigelserne alene var driftsmæssigt begrundede. Og netop dette blev afgørende i sagen, hvor Arbejdsretten frifandt rengøringsvirksomheden.

Arbejdsretten lagde efter forklaringerne til grund, at virksomheden ikke var bekendt med drøftelserne om valg af de to medarbejdere til tillidsrepræsentanter. Og allerede af den grund fandt Arbejdsretten derfor ikke noget bevismæssigt grundlag for at antage, at der var foregået noget organisationsfjendtligt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det er den, der påberåber sig, at organisationsfjendtlige handlinger har fundet sted, som skal dokumentere dette.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet