Ballade på bistroen

Da en gravid køkkenassistent blev syg, opstod der uenighed om, hvorvidt hun havde ‎nægtet at komme på arbejde, eller om hun var blevet opsagt.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Gravide medarbejdere har i visse situationer ret til fravær fra arbejdet pga. graviditet. Det ‎gælder, fx hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten. ‎Hvis arbejdsgiveren i en sådan situation ikke kan tilbyde medarbejderen en anden ‎passende stilling, har den gravide ret til fravær. ‎

Sagen handlede om en kvindelig køkkenassistent, der var ansat i en bistro. Hun blev ‎deltidssygemeldt pga. graviditetsbetinget sygdom. Efter et besøg hos egen læge og ‎Arbejdsmedicinsk Klinik blev hun orienteret om, at hun havde ret til fravær. Det ringede ‎hun og orienterede arbejdsgiveren om. Senere opstod der uenighed om, hvad der var ‎blevet sagt under telefonsamtalen.‎

Hvem sagde op?‎
Arbejdsgiveren mente, at køkkenassistenten havde nægtet at komme på arbejde, og at ‎hun dermed selv havde opsagt sin stilling. Arbejdsgiveren var af den opfattelse, at de ‎havde gjort tilstrækkeligt for at skåne køkkenassistenten bl.a. ved at lade hende holde ‎korte pauser og tilbyde hende at få lettet sin arbejdsbyrde.‎

Efter køkkenassistentens opfattelse var hun blev opsagt. Hun mente, at den ene af ‎bistro-ejerne havde sagt i telefonen, at hun ikke skulle komme på arbejde mere. Ifølge ‎køkkenassistenten var hendes fraværsmelding begrundet i, at hendes arbejde ikke tillod ‎hende de nødvendige skånehensyn, for at hun kunne udføre sit arbejde – fx at holde ‎pauser.‎

Østre Landsret gav køkkenassistenten medhold, og hun fik en godtgørelse. Landsretten ‎fastslog indledningsvis, at det var arbejdsgiveren, der havde bevisbyrden for, at ‎køkkenassistenten havde oplyst, at hun ikke ”ville” komme på arbejde. Arbejdsgiveren ‎havde ikke løftet denne bevisbyrde. Køkkenassistenten måtte derfor anses for at være ‎opsagt af arbejdsgiveren. ‎

Da arbejdsgiveren ikke kunne løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i ‎køkkenassistentens graviditet, blev hun tilkendt en godtgørelse svarende til 12 ‎måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen illustrerer, at man som arbejdsgiver altid bør sørge for at bekræfte mundtlige ‎drøftelser relateret til medarbejderes ansættelsesforhold skriftligt, da manglende ‎dokumentation for mundtligt fremsatte tilkendegivelser ofte vil komme arbejdsgiveren til ‎skade.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet