80 kr. i lommen pr. time, hvis du vil arbejde!

To litauiske bygningsarbejdere havde krav på efterbetaling, da Bygningsoverenskomsten var tilsidesat groft og systematisk. Det kom opmanden frem til i denne faglige voldgift.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

En arbejdsgiver, der har forpligtet sig til at overholde en overenskomst, kan naturligvis holdes ansvarlig for, om overenskomsten har været overholdt. Virksomheden i denne sag var medlem af Dansk Byggeri og var derfor omfattet af Bygningsoverenskomsten. Spørgsmålet i sagen var, om to litauiske bygningsarbejdere havde krav på efterbetaling, samt hvordan kravet eventuelt skulle opgøres.

Sagen opstod ved, at 3F kom på besøg på byggepladsen. På byggepladsen oplyste nogle litauiske bygningsarbejdere, at de fik 80 kr. i timen. 3F gjorde krav gældende på overenskomstmæssig betaling af det arbejde, de to litauiske bygningsarbejdere havde udført på to konkrete byggepladser.

Efterfølgende udeblev virksomheden, bl.a. da der blev afholdt 48-timersmøde og flere organisationsmøder. Virksomheden blev taget under konkursbehandling inden gennemførelsen af den faglige voldgift, hvor hverken virksomheden eller konkursboet var repræsenteret. 

Under sagen kom det frem, at en af de to litauiske bygningsarbejdere havde optaget et møde med virksomhedens direktør. På optagelsen svarede direktøren på bygningsarbejderens spørgsmål om ret til pension og feriepenge: ”Jeg fortæller altid alle at du får 80 kr. i lommen pr. time hvis du vil arbejde!”

Grove og systematiske overtrædelser
På baggrund af vidneforklaringerne og lydoptagelsen lagde opmanden til grund, at virksomheden groft og systematisk havde overtrådt de overenskomstmæssige lønvilkår.

Opmanden fandt det bevist, at bygningsarbejderne havde arbejdet til 80 kr. i timen, og at de havde arbejdet 10 timer om dagen 6 dage om ugen.

Da virksomheden ikke havde deltaget i sagens oplysning, og opmanden ikke mente, at de oplysninger, som virksomheden havde givet Dansk Byggeri, var troværdige, valgte opmanden at fastsætte efterbetalingen ud fra 3F’s opgørelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et klart eksempel på en sag, hvor arbejdsgiver har tilsidesat sine overenskomstmæssige forpligtelser, men at afgørelsen også illustrerer, hvordan det kommer arbejdsgiver til skade, hvis arbejdsgiver ikke selv kan bidrage til at dokumentere, hvad arbejdsgiver reelt har betalt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet